Пийте само дестилирана вода
heder


Какво представлява дъждовната вода?

Пийте само дестилирана вода

Днес, в този замърсен и отровен свят, дести­лираната вода е най-чистата вода на Земята. Тя не съдър­жа никаква твърда материя от какъвто и да е вид. Съста­вена е единствено от два елемента - водород и кислород; не съдържа никакви минерали — органични или неорганични.

Предимства и недостатъци на дистилираната вода

Може да се използва за пиене, готвене, в електрически парни ютии, акумулатори и др. Когато дестилираната вода влезе в тялото, тя не ос­тавя никаква утайка. Освободена е от сол и натрий.

Тя е идеалната вода, която спомага за правилното функцио­ниране на великите  филтри - бъбреците, а също и е най-добрата течност за кръвта, за ефективното функцио­ниране на белите дробове, стомаха, черния дроб и всички други органи.

Защо? Защото е освободена от всички неорганични минерали! Тя е толкова чиста, че всички течни лекарст­ва се приготвят с нея. Не позволявайте да ви казват, че дестилираната во­да е мъртва! Разбира се, рибата няма да живее в тази вода.

Тя се нуждае от растителност, а за растителния свят са необходими неорганични минерали. Дъждовната вода някога е била идеалната дестилирана вода.дистилирана вода

Днес въздухът съдържа замър­сявания, които отравят тази ес­тествена вода. Една от нашите те­ории е, че удивителните хора, спо­менавани в Библията, които са жи­вели до фантастична възраст, са пиели само дъждовна вода — дестилирана от облаците. Днес обаче ние живеем в епоха на замърсяване, когато дори дъждовете са замърсени!

Токсини, като стронций-90 от атомните бомби и изгорелите газове от самолетите и автомобилите, превръщат дъждовната вода в смъртоносна отрова. Зловредни токсини — като серен диоксид, олово, въглероден оксид и стотици други замърсители - се из­пращат във въздуха от индустриалните ни фабрики.

Затова в днешната цивилизация не може да става въпрос за пиене на дъждовна вода! За да живеете в този отровен свят, да оцелеете и да се спасите от друг вид разрушение (пълното сковаване на тялото, мозъка и др.), непременно пийте само дестилирана вода.Собствено Търсене