Жестове на тялото. Вдигната брадичка и забита брадичка
heder


Повдигната брадичка и забита брадичка. Какво ни показват тези жестове на тялото

Жестове на тялото. Вдигната брадичка и забита брадичка

Когато вирнете брадичка нагоре, върхът на носа ви автоматично се вдига във въздуха. По тази причина няма как да погледнете някого, без да изглежда така, сякаш го гледате с превъзходство. Традиционно възприемано като аристократичен жест, вдигането на брадичката е станало много популярно в уличната култура и сред рапърите.

Човекът, който прави този жест, се опитва да каже, че той има последна дума в ситуацията. Да кажем, че вие и аз спорим за нещо; аз вземам последната дума и съм напълно убедена, че съм права, макар да бъркам. Мога да подчертая финала на изказването си с вдигане на бра¬дичката - „Хм, аз печеля“. Вдигането на брадичката е във висша форма самодоволен жест.
В срещуположния край на спектъра, когато забиете брадичка тъжно, вие изглеждате по-малки и по-уязвими; това е невербална молба за милост; когато човек забива брадичка в гърдите, но продължава да държи очи върху вас, това е инстинктивно движение да му помогнете да предпази гърлото си. Ще забележите също така как останалата част от тялото му се отпуска - лицето се свива в намръщена гримаса, раменете се отпускат и цялото тяло сякаш се прегърбва.

Кога това се използва като защитен механизъм.

Когато кажете на някого нещо обидно, някои хора забиват брадичка в гърдите, един невербален сигнал за : „Момче, ти наистина ме засегна“. Други могат да вдигнат брадичката си нагоре, с което казват: „Ти не можа да ме засегнеш. Тръгвам си с високо вдигната глава“. Хората че¬сто използват този жест, за да прикрият чувството си за несигурност или да демонстрират гордост.

Кои хора си повдигат брадичката нагоре?

Предупреждавам ви: ако някой забива брадичката си надолу, хвърля бързи погледи и/или разкършва рамене, това може да е сигнал за гняв. Помислете си за бика, готов да се хвърли напред. Дръжте брадичката си успоредно на пода. Когато сме раздразнени или депресирани, проявяваме склонност да държим брадичката си по-близко до тялото, защото искаме да изглеж¬даме по-малки, отколкото сме.povdignata bradichka

Превръщаме се в ей такива мънички, угнетени, изтормозени малки топчици. Забодената в гърдите брадичка е и защитна поза. По този начин казвате на човека срещу вас, че или ще го нападнете, или се чувствате нападнати. Във всеки случай това не ви се отразява добре - изглеждате или като бик, или като жертва. За да изглеждате като равни, дръжте брадичката си успоредно на земята.

Класическият майчин призив: „Горе главата!“ е всъщност много смислен съвет. Вдигането на брадичката нагоре не само ще повиши са¬мочувствието ви, но автоматично ще позволи в дробовете ви да влезе повече кислород, да изправите гръб и да подобрите стойката си - всички тези неща, които ще ви окуражат.

Лицето е едно безкрайно очарователно платно, върху което рисува¬ме емоциите си. Но в повечето случаи ние можем да контролираме оно¬ва, което се изразява чрез него. И обратното, способността ни да кон¬тролираме онова, което останалата част от тялото ни разкрива относно мислите и чувствата ни, е много по-ограничена.Собствено Търсене