Десет процента от децата в САЩ не са от биологичният баща.
heder


Десет процента от децата в САЩ не са от биологичният баща.

Десет процента от децата в САЩ не са от биологичният баща.

  Десет процента от децата в САЩ не са от бащата, когото те смятат за свой  биологичен баща.

Това число непрекъснато се среща в пресата или електронните медии, за да се докаже високият брой на смятаните за често явление безразборни сексуални връзки в западното общество като цяло и особено в САЩ.bastinstvo

Тези десет процента почиват само на груба преценка, която досега статистически не е била доказана. Всъщност институтите, които провеждат тестове за бащинство, твърдят че в десет до дванадесет процента  от изследваните случаи социалният баща не е биологичният баща.

Но все пак групата на мъжете, която се подлага на такива тестове за бащинство, не е представителна за всички бащи, така че тук трябва да приемем за вярна по-малка цифра.

Интересно каква е статистиката тук в България.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене