Умението да избереш по - доброто решение
heder


Умението да избереш по - доброто решение

Умението  да избереш по - доброто решение

Икономическата политика във времената на криза е изкуството да се избере възможно най-малкото зло - заяви унгарският министър-председател Гордон Байнаи в интервю за германския седмичник "Ди Цайт". От подобни способности през 2009 година се нуждаеха редица правителствени ръководители в Източна Европа.

Какви следи оставя икономическата криза в страните от Източна Европа и кой как се справя с предизвикателствата на стопанския срив и задлъжнялостта? Кратък анализ на тази тема предложи германският седмичник "Ди Цайт".

Лошото все още не е отминало

Процесът на догонване на западните икономики на първо време беше почти изцяло прекратен вследствие на кризата. Страните в региона ще отбележат истински прираст едва тогава, когато и западната част на Европа се съвземе и отново влезе в крачка. Дотогава за всички тях важат думите на премиера Байнаи: "Положението се стабилизира, но кризата още не е отминала".

Накъдето и да се огледаме, все сривове

В началото на годината имаше белези, че Латвия и Унгария са застрашени от държавен банкрут. Тази опасност на първо време беше преодоляна. Навсякъде обаче санирането на държавните финанси и сривът в износа доведоха до рязък спад на икономическата дееспособност. В Латвия се очаква икономиката да се свие през 2009 година с близо 18%. Двуцифрен срив се очертава и в Естония и Литва. Чехия ще отбележи по всяка вероятност минус от 5 на сто, Словакия - минус шест на сто, а Румъния - от около 7,5 на сто. Всичко това понижава съответно и жизнения стандарт в тези страни. Латвийските заплати вече са намалели номинално с около една пета.

С изключение на Полша, която се показа изненадващо устойчива на кризи, всички страни в региона бяха обхванати от глобалните икономически сътресения. Едните поради това, че икономиките им са силно зависими от чужбина - като например Словакия, други пък - като балтийците и румънците - поради това, че в продължение на много години бяха се простирали не според чергата си.


Bookmark and ShareСобствено Търсене