Двойна или единична цев
heder


Характерни жестове с два пръста

Двойна или единична цев

Насоченият показалец е един от най-дълбоко вкоренените жестове, заобикалящи много от типичните неврологични посредници за свързване на мозъка директно с пръста.

В зависимост от това как се прави, посоч­ването може да е инструмент за изграждане на съгласие, или за разру­шаване на съгласието.

Когато е отправен отдалеч към друг човек, жестът може да спечели интереса на другия и да насочи вниманието му към друг човек, място или предмет.

Бебетата започват да се учат да посочват, преди да са се научили да говорят. Посочването е съществена част от разви­тието на езика и отлично средство за учене.

Кога някой иска да демонстрира сила или авторитет.

Други­ят вид посочване е отправе­но директно към някого, (един универсално разбира­ем жест за проникване, който понякога изразява агресия.

Тъй като на­соченият показалец е символ на оръжие, когато го насочите към няко­го, макар и невинно, може да изглежда като обвиняване или заплаха. Най-внушителният жест е посочването с един пръст, комбинирано с лек наклон на главата и ухилване или друго заплаши­телно изражение на лицето.dete sochi s prast

Виждал съм го да използва „дву­цевката“ достатъчно често, за да знам, че това е един отличен знак, кой­то показва колко силен се чувства той в дадената материя. Ако човек вече е използвал „единичното“ посочване, а след това употреби „двуцев­ката“, това означава, че сте засегнали въпрос, който много живо го инте­ресува. Ако спорите с някого, следете тези моменти на промяна, тъй като те могат да ви кажат много неща за нечия най-строго пазена тайна.

Не сочете с пръст към никого. Ако покажете на някого с пръст нещо или насочите погледа му в определена посока, то всичко е наред. Но ако посочите с пръст към някого, имайте пред­вид, че това може да бъде интерпретирано като сплашване и понякога като грубост.

Често това прави лошо впечатление на другите. И при всички положения оставете посочването с два пръста на професионали­стите, освен ако не сте готови да си понесете последствията!Собствено Търсене