Хората срещу ядрената енергия
heder


Хората срещу ядрената енергия

Хората срещу ядрената енергия

Ядрената енергия  губи популярност сред голяма част от населението на света, показва проучване проведено от Би Би Си,  заедно с организацията GlobeScan.

 В страните, където се развива ядрената енергия, броят на противниците на този метод за добиване на енергия се е увеличил значително в сравнение с 2005 година. 

Развитие на ядрената енергия в света

Изключения правят само Великобритания и САЩ .Жителите на другите страни вярват, че енергийните нужди могат да бъдат предоставени от възобновяеми източници и ефективно използване на електроенергията.

22% от отговорилите са съгласни, че "ядрената енергия е сравнително безопасна и е важен източник на електроенергия, така че трябва да се изградят по-нови ядрени централи. 

Безопасни ядрени технологии

71% от запитаните смятат, че страната им може успешно да се откаже до 20 години  от ядреното добиване на енергията  и  електроцентралите захранвани с въглища за сметка на енергоспестяващи технологии като например  енергия от слънцето и вятъра.alternative energy wind

39% от населението по целия свят искат да продължат да използват съществуващите реактори, но не и да се изградят нови такива, докато 30% биха искали да се затворят всички съществуващи ядрени централи. 

Изследването обхваща повече от 23 хиляди души и е проведено в 23 страни между юли и септември тази година, скоро след аварията в атомната електроцентрала "Фукушима" в Япония .

Според по-оптимистичните прогнози , направени от Грийнпийс, през 2020 г. чрез алтернативни източници на енергия ще се доставят около 2 600 TWh, което представлява 11,5-12,3% от световното потребление на електричество. До 2030 г. размерът на вятърна енергия ще стигне до 5600 TWh, което е 18,8-21,8%  от това, което трябва на планетата. 

По-консервативен сценарий, въз основа на данните, предоставени от Агенцията по енергетика към ООН, показва, че през следващите десет години производството на електричество от вятърни турбини ще се утрои.

Най-песимистичната оценка показва, че производството на вятърна енергия до 2020 г. ще се увеличи с 9,5%.

"Тези факти дават основание за благоприятното въздействие, което медийната индустрия чрез своя  образователен характер помага за по-доброто разбиране на проблемите на Земята относно добиваната енергия."Ядрената енергия ще бъде още по-безопасна след  аварията въ Фукушима  и ще продължи да се развива невъглеродните  технологии в света."

Bookmark and Share

 Собствено Търсене