Колко чувства има човек ?
heder


Колко чувства има човек ?

Колко чувства има човек ?

Поне десет. Петте  чувства, за които всички знаем -  зрение, вкус,слух, обоняние, допир, са изброени за първи път от Аристотел, на когото често му се случвало да греши.(Например той смятал че мислим със сърцето си, че пчелите се раждат в разлагащите се трупове на биковете, и че мухите имат само четири крака.)

Съществуват още поне четири всепризнати чувства:

1.Чувство за топлина, което усещаме с кожата си.

2. Чувство за равновесие,което се управлява от кухините на вътрешното ухо.

3. Чувство за болка, което се усеща от кожата, опорно-двигателният апарат и вътрешните органи. Странно , но тука не е включен мозъкът, който не притежава никакви рецептори за болка. Главоболието не идва  от самият мозък.

4. Чувството  за положение в пространството. Това е несъзнателното знание за това къде се намират отделните части на тялото, без да е необходимо да ги виждаш. Затворете очи и размахайте с крака във въздуха. Вие винаги ще знаете къде се намират краката ви спрямо останалите части на тялото.

Всеки уважаващ себе си невролог има собственно мнение по въпроса, дали има и други чувства освен тези девет. Някои достигат дори числото 21.Ами глада? Жаждата? Чувство за дулбочина ? Говорът?

Да не говорим за безкрайно интересното явление синестезия, когато чувствата се смесват и човек например възприема музиката с цвят. А чувството за електричество или за предстояща опасност, когато косите ти настръхват?

Има някои чувства, които някои животни притежават а ние -  не. Акулите чудесно усещат електрическото поле и се ориентират по него.Птиците и насекомите усещат магнитното  поле , рибите регистрират минимални промени в налягането посредством „страничната линия” , а бухалите и елените разполагат с инфрачервено зрение.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене