Възрастова дискриминация
heder


Възрастова дискриминация

Възрастова дискриминация

Възрастните хора вече не могат, а и не бива да бъдат оперирани по медицински причини. Някои от хирургическите намеси в напреднала възраст не са оправдани, но да се поставя възрастова граница е дискриминация, и от медицинска гледна точка в повечето случаи тя не е оправдана. В Германия например, все още битува мнението, което бе предложено от някои учени и млади политици, че 75-годишните вече не бива да се подлагат на операции.

Има ли основания за възрастова дискриминация

Исканията за въвеждане на възрастова граница за медицински услуги стават  все по-чести, и за съжаление все по-разпространени. Основният въпрос в здравеопазването гласи: какво искаме да платим и за кого? Прогресът в медицината позволява да се предприемат все по-сложни намеси при все по-болни и по-възрастни хора. Невинаги тези интервенции имат смисъл.

Дискриминация по възраст

Отдавна днешната медицина се презастрахова и в отделни случаи дори прави повече от необходимото. Но понякога в медицината по-малко означава да помогнеш повече.По тази причина и по финансови съображения е недопустимо и цинично да се иска поставяне на възрастова граница за хирургическите намеси.дискримини-възрастни

Тък като, първо, има 75-годишни, чиято биологична възраст отговаря по-скоро на тази на 55-годишен и обратното. И  второ, медицинската етика налага да се помогне на болния по оптимален за  него начин, независимо от това, дали впоследствие ще живее още приблизително пет месеца, пет години или пет десиетилетия.Различната преценка на нуждата от медицинска помощ всъщност отдавна е част от рутинната работа на лекаря.

Възрастните и нелечимо болните често биват пренебрегвани и поставяни в периферията на работата на лекарите и помощния персонал в медицинските центрове с голяма натовареност. В списъка с чакащи за трансплантация на бъбреци, например, 55-годишните представляват само десет процента, въпреки че  тази група са приблизително две трети от всички хронично болни от бъбреци.

В повечето случаи възрастовата дискриминация не може да бъде оправдана от медицинскагледна точка, въпреки че често бива прикривана  от подобни причини. Който счита живота на една 25-годишна жена за ,,по-ценен” от този на един 75-годишен мъж, трябва да декларира ясно тозиВъзрастова-дискриминация-медицина принцип, а не да го завоалира, като се позовава на по-високия риск при операция или по-високите разходи при възрастните пациенти.Освен това отдавна има промяна в картината на заболяванията и в структурата на групите пациенти.

По-голямата част от пациентите са възрастни и хронично болни, като тенденцията е нарастваща. Съвременната медицина не бива да изпуска от поглед този факт. Тя трябва  преди всичко да включи потребностите на тези пациенти в своите концепции. Съвременните предложения за възрастова дискриминация отразяват обратното: те разбират погрешно реалността в болниците и лекарските практики: изхождат от имагинерния идеален пациент, който след кратко остро боледуване отново бързо оздравява и си тръгва.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене