Какво става с човешкото тяло след смъртта
heder


Какво става с човешкото тяло след смъртта

Какво става с човешкото тяло след смъртта

    Много лекари отхвърляли съществуващите през 17 и 18 век предложения за ,,медицинско” изпълнение на смъртната присъда. Те не искали да оперират осъдени на смърт или да предприемат друг вид опити върху тях. Опасявали се от негативни последици за престижа на професионалното си съсловие.

Хирурзи и анатоми смятали, че спрямо тях и без това ще се появят предразсъдъци, щом правят изследвания върху жив човек, тъй като винаги се нуждаели от екзекутирани за научните си цели.човешки трупове

В повечето европейски страни десекцията на човешки трупове е било допустима само върху екзекутирани лица, но с разрастването на медицината и основаването на нови медицински клиники и университети труповете през 19 век постепенно станали дефицитна стока.

По тази причина скоро започнало да процъфтява оскверняването на гробове. Понякога самите студенти по медицина посещавали нощем гробищата. Накрая тези мръсни сделки преминали изцяло в ръцете на престъпнически банди. Много лекари в институти и клиники се възползвали от услугитте на крадците на трупове, за да покрият нуждите си от изследователски материали.публична десекция

Някои крадци на гробове обаче се страхували от тежката нощна работа и преминали към набавянето на ,,свежи” трупове. Уилям Бърк, най-известният крадец на трупове във Великобритания, първо напивал  жертвите си и после ги убивал.

Анатомите плащали за свежите трупове по-високи цени, отколкото за погребаните преди няколко дни. През 1828г. Бърк бил хванат на местопрестъплението. През 1829г. бил обесен, а трупът му впоследсвие е послужил на патологията.

Престъпленията, свързвани с дисекциите и скандалните случаи на кражби на трупове, най-накрая довели дотам, че през 1832г. в Англия бил издаден ,,Закон за антомията” (Anatomy act), който заплашвал със затвор медиците, извързващи дисекции, и за всеки труп, който трябвало да бъде изследван анатомично или патологично, трябвало да бъде издадено легално разрешително.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене