Кои са основните причини да страдаме от безсъние
hederБезсънието, на какво се дължи и как да го преодолеем

Кои са основните причини да страдаме от безсъние

Сънят представлява необходимата фаза на почивка, която следва всеки период на активност, за да можем да се презаредим с енергия за следваща работна фаза. Така, както има приливи и отливи, нощ и ден, така и всяка клетка в организма ни има две фази на функционира­не: ерготропна и трофотропна (от гръцки: ергос - работа и трофос - храна). Ако фазата на захранването липсва, всяка следваща работна е с по-малък капацитет и резултатност. Затова не можем без сън.

Характерни причини за безсънието

Недостигът или липсата му води до сериозни психични смущения: сънливост, намален обем и концентрация на вниманието, неуслужлива памет, забаве­ни мисловни процеси и реакции, намаляване на продуктив­ността, раздразнителност, физическо и психическо изтоще­ние. Всички примати имат потребност от повече сън в срав­нение с другите живи организми.

Средната ни нужда в денонощие е 7-8 часа (границите са индивидуални, но между 4,5 и 10,5 часа се смята за норма) като с възрастта тя се променя. Старите хора имат по-малка нужда от сън, по-трудно заспиват, по-рано стават и повече се будят през нощта.безсъние при хората

Днес около 15% от населението страда от разстройства на съня. Най-често срещаното сред тях е безсънието със своите три разновидности, които се проявяват поотделно или съчетано: трудно заспиване (ако повече от 30 минути не можете да заспите);  чести събуждания (ако общото време на будуването е повече от 30 минути);  ранно ста­ване.

Сред основните психични причини за безсънието са: депресия, обща тревожност, възбуда, психично натоварва­не, нездравословен начин на живот, преяждане, прекаляване с алкохол, неблагоприятни жилищни условия, шум, стрес, монотонни натоварвания, вариации в дневния режим — работа на смени или полети на далечно разстояние.

Здра­вият сън обикновено е свързан и с изградени навици: опре­делено легло, определено положение, определен час от денонощието и т.н. Всяка промяна на тези навици също би могла да наруши съня. Най-често страдащите от безсъние са по-лабилните, предразположени към депресивност жени на средна възраст.

Съществуват множество начини за противодействие на проблема. Най-леснодостъпният са сънотворните. Към някои от тях обаче лесно се привиква, а и се налага непре­къснато увеличаване на дозата. Други са свързани с моменти “хватки” улесняващи заспиването: автогенен тренинг, прогресивна мускулна релаксация, намаляване на дразнителите или т.нар. парадоксална смяна на доминантата (брое­нето на овци).

Всички тези методи обаче не премахват корените на безсънието. За последното е необходима поня­кога радикална промяна на начина на живот, начина на мислене и характера ни. Собствено Търсене