Осветлението в нашият дом според Фън Шуй
hederОсветлението в нашият дом според Фън Шуй

Осветлението в нашият дом според Фън Шуй

Животът на земята зависи пряко или косвено от слънцето. Телата ни са приспособени към него­вите цикли и във всяка култура всекидневната смяна на светлина и мрак е вградена в митологи­ята.

В Китай символът на ин и ян отразява днев­ния и годишния цикъл на слънцето

бялата ян страна представя деня, а тъмната ин страна - нощта. В съвременния свят много хора прекар­ват голяма част от времето си вътре в сгради­те и биоритъмът ни започва да излиза от синх­рон с естествения цикъл на слънцето.

В северни­те страни, където слънчевата светлина е оскъдна, се среща депресия, предизвикана от липса на слънчева светлина. Тя се лекува със светлинна те­рапия-светлина, която възпроизвежда ултравио­летовите и инфрачервените лъчи на слънцето.

Муселинът например омекотява светлината в стаите

където слънчевото греене е твърде силно, а също така осигурява интимност.Подходящият тип и ниво на светлината е от изключително значение за общото ни здравословно състояние и добро самочувствие. В домовете  ни естествената светлина е важна, но качест­вото и варира през деня, тъй като къщите гледат в различни посоки. Естествената светлина може да блести ослепително, но тя създава също и сен­ките и трябва да умеем да я намаляваме или увеличаваме с изкусни приспо­собления.

Светлината може да се отразява от блестящи повърхности, да бъде омекотена от дантелени или муселинови пердета, щори или капаци, или рисувани стъкла.Когато знаем как естествената светлина навлиза в домовете ни, можем да разположим по подходящ начин мебелите си и да определим времето за различните си дейности така, че да се възползваме пълноценно от нея.фън шуй осветление

Изкуствено осветлениеВ стаите, където работим, като кухни, каби­нети, работилници, а и в местата, които се нуж­даят от допълнително обезопасяване - напри­мер стълбище, пряката светлина е от същест­вено значение. В помещенията, в които почиваме - дневни и спални, се нуждаем от по-мека свет­лина, която може да бъде отразена или разсеяна.За да осветим една малка област - например кар­тина, дъска за рязане, бюро, добре е да използва­ме насочена светлина.Мястото на осветителните тела дълбоко въздейства на обитателите на дома.

Ако сянка­та пада където четем или приготвяме храна или  крушките мигат, или силна лампа е насочена където четем или приготвяме храна или крушките мигат, или силна лампа е насочена право в екрана на компютъра или телевизора със сигурност ще се почувстваме раздразнени и  нервни. Силното осветление също влияе на настроението ни.Качеството на светлината е много важно.

Обичайните електрически крушки излъчват светлина, която варира от червения край на спектъра към средата на синия.Флуоресцентното осветление е повече в синия край на спектъра. Освен това флуоресцентните лампи създават по-високо електромагнитно поле от другите и тяхната блестяща светлина може да причини главоболие. Осветителните тела с пълен светлинен спектър са конструирани, за да копират максимално ес­тествената слънчева светлина, но за съжаление притежават по-високи нива на ултравиолетово лъчение от обикновените лампи.Енергийната промишленост черпи от световните природни ресурси.

Последни разработки с цел икономия на енергия са и осветителни тела, като една от тях е компактната флуоресцентна лампа, която е не само дълготрайна, но използва по-малко електроенергия.Халогенните крушки дават ярка бяла светлина, която е много близо до естествената.

Тези с висок волтаж са много ярки за настолни лампи, но са подходящи за на­сочено нагоре осветление, нисковолтажните могат да се използват като прожектори. Те съ­що така са икономични и пестят електроенергия.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене