Ролята на вратите и прозорците във Фън Шуй
hederРолята на вратите и прозорците във Фън Шуй

Ролята на вратите и прозорците във Фън Шуй

Вратите символично представят нашата свобода и връзката ни с външ­ния свят, но също са бариера, която ни предпазва, предлага защита, подк­репа и удобство. Прозорците олицетворяват нашите очи, насочени към све­та. И двата елемента от къщата имат много важна роля според фън шуй.

Ако са неблагоприятни, като последица ни се стоварват куп проблеми.

Вратите във Фън Шуй

Отворената врата ни подканва да влезем в стаята или да излезем навън. Затворената вра­та отделя стаята и нашия дом от външния свят. Ако някоя от тези функции е въпрепятствана, това може да увреди потока от чи около жилище­то ни. Врати, които скърцат, не се затварят добре, имат счупени брави или дръжките им са твърде близо до касата, така че редовно си охлузваме кокалчетата на пръстите, когато ги от­варяме, се нуждаят от незабавна поправка. Пос­тавете малък клин в близост до вратата, която може да бъде блъсната от вятър.

В идеалния случай вратата не бива да се отва­ря така, че да закрива изгледа към цялата стая при влизане, но вратите в старите къщи са пос­тавяна по този начин, за да се избегне течението или до някъде лицемерно накърняване на скромността през викторианската епоха.

Прозорците във Фън Шуй

Прозорците със стъклопакет, които не се отварят изцяло, може да затруднят проникването на чи в стаята. Някои двойни прозорци също се отварят наполовина и резултатът е същият. В идеалния случай всички прозорци трябва да могат да се отварят изцяло. Бъдете нащрек с прозорци, които имат фиксиран двоен стъклопакет и се отварят само в горната част.vrati i prozorci Fun shui

Те могат да причинят фатална злополука, ако възникне пожар, тъй като стъклата им са от устойчив материал, което прави невъзможно да  бъдат счупени. Ако имате такива прозорци във вашия дом, сменете ги незабавно, особено опасни са те в детските стаи.Плътните завеси, хванати с шнур, изглеждат чудесно  и изобщо не закриват приятния изглед от прозореца.

Стъклата в метални рамки в тази врата позволяват на светлината да прониква вътре и да повишава енерги­ята в сумрачното антре.Височината на прозореца съ­що е много важна в детските стаи, задължително трябва да се взе­мат мерки малки­те деца да не мо­гат да паднат оттам.Прозорците трябва да са достатъчно високи, така че и най-високият член на семейството да може да вижда небето без уси­лия. Видимостта на небето е съществена за връзката ни с природата. Спуснатите транспа­ранти отнемат изгледа, намаляват чи в стаята, а щорите пропускат накъсана чи вътре.Ако държите пердетата си спуснати през де­ня, много е възможно да се чувствате депресирани и уязвими. Дантелените пердета, много полезни в някои случаи, замъгляват изгледа от прозореца.

Може да се експериментира и с растения, цветни или гравирани стъкла, за да се предотврати надничането на чужди хора в дома ви. Целта ви обаче трябва да е вие да виждате колкото се  може повече от външния свят. Гледащи на югозапад прозорци вероятно ще се нуждаят от завеси или щори през лятото, особено ако са на кабинет или кухня.Наличието на твърде много прозорци помага за навлизането на твърде много експанзивна ян енергия, тъй като чи прониква в изобилие. Обратното, малко прозорци не пропускат много чи и помещението се насища с ин.

Прозорци твърде близо до пода внасят усещане за нестабилност, което може да се коригира с поставянето на ниска масичка или солиден предмет пред тях. За баните е добре да имат прозорци за провет­ряване.

Ако това е невъзможно, трябва да се използват освежители и ароматизатори.Твърде много прозорци в трапезарията се смятат за неблагоприятни, тъй като е важно чи да обикаля масата за хранене и храната, приготвена за семейството и приятелите. Ако има прозорец зад масата за хранене, много важно е столовете да са с високи облегалки, за да се чувстват хората защитени.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене