Колко е дълго едно денонощие?
hederКолко е дълго едно денонощие?

Колко е дълго едно денонощие?

Зависи.

Едно денонощие е продължителността на едно пълно завъртане на Земята около оста и. То никога не е равно точно на 24 часа, разликите могат да достигнат цели 50 секунди! Скоростта на въртене на Земята се влияе от триенето, породеноот приливите и отливите, атмосферните явления и геологични събития.

Средно на една година денонощието е с част от секундата по-кратко от 24часа.

Как точно се определя едно астрономическо денонощие

След като тези различия бяха открити с помощта на атомния часовник, беше решено да се промени дефеницията на секундата. Дотогава една секунда се определяше като 1/86400 част от денонощието.denono6tie

Новата секунда беше въведена през 1967г. и беше дефинирана като продължителността на 9 192 631 700 периода на вибрацията, отговаряща на прехода от възбудено в основно състояние на атома на цезий-133. Тази дефиниция може да е точна, но е трудна за възпроизвеждане в края на тежък работен ден.

Дефиниция за денонощие

По този начин обаче астрономическото денонощие постепенно се отклонява от денонощието, измерено по атомния часовник. Затова учените въвеждат ,,високосна секунда” в ,,атомната” година, за да я приведат в съответствие с астрономическата. Последната високосна секунда е прибавен на 31 декември 2005г. по указание на Международната служба за наблюдение на въртенето на Земята към Парижката обсерватория.

night-dayТова е добра новина за астрономите и тези от нас, които искат часовниците им да отговарят на движението на Земята около Слънцето, но е лоша новина за  компютърния софтуер и за всички сателитно базирани технологии.

Международният съюз за телекомуникации решително се възпротиви на тази идея и направи официално предложение да се отмени прибавянето на високосна секунда на 31 декември 2007г.

Един възможен компромис е да се изчака, докато натрупаните разлики достигнат цял час (това ще стане след около 400 години) и тогава да се компенсират. Междувременно продължават дебатите кое е ,,истинското” време.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене