Как правилно да ползваме сетивата си
hederКак правилно да ползваме сетивата си

Как правилно да ползваме сетивата си

Зрение

Всичко, което виждаме, ни въздейства положително или отрицателно, в някои случаи подсъзнателно, така че невинаги сме наясно с този ефект. Ако сме си осигурили красиви гледки, ярки цветове, полезна храна и чиста природна среда, вероятността да водим пълноценен и щастлив живот е по-голяма, тъй като това, което ни заобикаля, ни вдъхва положително отноше­ние към живота. Обратното също е валидно.

Много домове имат проблемни части - тъмни ъгли, които само биха спе­челили от осветяването им, стаи с колони или стаи с Г-образна форма, в ко­ито ъгълът е насочен към нас, но ние можем да неутрализираме неблагоп­риятното му влияние, като поставим растения или други предмети, за да омекотим ръбовете.

Възможно е да има неща отвън, които ни въздействат, а ние можем да предпочитаме тяхното влияние да си остане отвън. Въз­можно е да отблъснем проблема с огледала или други отразяващи предмети, или да поставим бариера - например жив плет или ограда. Има разлика меж­ду положителната ян бариера, призвана да задържа негативните сили от­вън, и ин бариерата, която всъщност задържа нашата собствена отрицателна енергия вътре - високи стени и огради, спуснати пердета. Няко­га древните китайци са строили огради с про­зорче в тях - наричали тези прозорчета Лунни порти и ги използвали да надникват през тях към света отвън, а същевременно да бъдат от­ворени за бъдещите възможности.

Кристалите

Цветовете ни въздействат едновременно на съзнателно и на подсъзнателно равнище, те мо­гат да променят настроението ни. Комби­нацията от кристал и светлина осигурява прелестна светлинна пътечка, която навлиза в тъмната стая, ако кристалът е окачен на прозореца. Там, където енергията е в застой, кристалът ще помогне тя да бъде задвижена отново.Кристалите обаче трябва да бъдат използвани внимателно.Те имат много фасети, които пречупват светлината в множество малки сег­менти и правят това и с другите видове енергия.

Ако енергията в дадена среда не е активна, не поставяйте кристал, за да я активирате, може­те да постигнете обратен ефект. Малки крис­тали са подходящи за стандартен тип къща, го­лемите можете да поставяте само в големи пространства.

Цветни стъклаcvetni kristali

Цветните стъкла имат по-изразено въздейст­вие от кристалите и техният ефект е порази­телен. Много градски къщи имат странични вра­ти към съседите и е голямо изкушение да се над­никне през тях, затова често им се поставят щори, които се държат спуснати.

Монтирането на цветни стъкла на подобни врати и прозорци, с подходящи цветове за мястото, които подкрепят елементите доминиращи там, ще внесе животворна енергия в тъмните стаи и ще ги промени.Витражните стъкла са декоративни и много подходящи за повечето стаи в къщата.

Цветните стъкла на прозореца внасят живот и коло­рит в стаята. Те също така осигуряват интимност и са идеални за баня или за приземния етаж на къщата.

Bookmark and Share

 Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/prispask/public_html/trafic-bg.com/tehnika_page.php on line 160


Собствено Търсене