Ценни съвети за електричеството в къщата ни
hederЦенни съвети за електричеството в къщата ни

Ценни съвети за електричеството в къщата ни

Все повече знаем за негативния ефект, който електромагнитната радиация нанася върху чо­вешкото тяло. Последствията от излагането на йонизиращо лъчение от рентгенови вълни и на ул­травиолетови лъчи от слънцето са добре изуче­ни. Нискочестотната радиация, която е налице около високоволтовите електропроводи, вече се свързва с редица детски болести.

Подобно лъче­ние е открито и около електрически апарати.

Нейонизиращата радиация, създавана от домакинс­ките уреди, също може да се окаже вредна след известно време. Телевизорите и компютърните монитори също са опасни, още повече че все по­вече деца и възрастни прекарват изключително много време пред тях. Препоръчва се да колкото е възможно по-далеч от екрана. Лаптопите (преносимите компютри) не бива да се държат в скута, тъй като ако го правим, се включваме в електрическата верига. Електромагнит­ното поле около йонизаторите е доста широко, поради което не е добра идея да поставяме този уред в спалнята си. Всъщност ние живеем в електрическа супа.

Радио, телеви­зия, микровълнови фурни

облъчват прос­транството около  нас където и да се намираме. Има твърде малко места по земята, където това твъраение не е в сила. Сателитите свързват континентите и ние можем да разговаряме с хора от другия край на света, но трябва да платим цената. Скорошни изследвания върху мобилните теле­фони показват, че честата им употреба може да ни навреди.тип домакински уреди

Облъчването от всевъзможните уреди, които използваме във всекидневието си, е свързано с различни видове рак, алергии, паркинсонизъм, алцхаимер, катаракта и много дру­ги заболявания, а освен това то срива цялостно имунната ни система.

Независимо че знаем за ефектите от облъчване­то, ние сме толкова зависими от уредите и апара­тите и от комуникационните технологии, че няма­ме желанието или силите да живеем без тях. Но все пак можем да вземем някои мерки. През нощта например електрическите одеяла не бива да оста­ват включени, след като вече сме в леглото. Ако не можем да минем без тях, поне нека ги използваме само за затопляне на постелята и да ги изключим, когато си легнем.

Водните легла също са свързани с електрическата мрежа, така че според фън шуй те предизвикват конфликт между Огъня (електри­чеството) и Вода­та. Нуждаем се от усещане за сигур­ност, докато спим, а непрекъснатото полюляване на водното легло не е естес­твеният начин да си

починем.Микровълновите фурни са потенци­ално най-опасният от кухненските уреди и трябва ги използваме особено внимателно. Откри­то е, че излъчват нискочестотна ра­диация, освен това е известно, че мо­гат да причинят рак на лимфните възли при деца.

Апартаменти с подово или стенно отопление трябва да бъдат избягва­ни, тъй като създават силно поле и обитателите им живеят сякаш в елек­тромагнитна кутия.el uredi v bita ni

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

 • Използвайте мобилните телефони колкото е възможно по-малко.
 • Провеждайте дълги разговори от обикновен телефон.
 • Поставете филтри на екраните на мониторите.
 • Сядайте и следете децата да сядат най-малко на 2 метра от екрана на телевизора.
 • Сядайте колкото е възможно по-далеч от екрана на компютъра, когато не работите на него.
 • Ограничете престоя на децата пред компютъра.
 • Не стойте близо до микровълновата фурна, когато тя е включена.
 • Сушете косата си по естествен начин, вместо да употребявате сешоар.
 • Предпочитайте газ или дърва за отопление пред електричество.
 • Дръжте електрическите уреди далеч от леглото си.
 • Не дръжте кабели под леглото си.
 • Не използвайте отоплителни батерии в спалнята.

Децата спят по-добре, ако не св заобиколени от въз­буждащи уреди.

Печката за дърва се превръща в привлекателен център на стаята

Прибирането на електрическите уре­ди в шкафове ще ни помогне да релакси­раме по-добре.

Bookmark and Share

 Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/prispask/public_html/trafic-bg.com/tehnika_page.php on line 160


Собствено Търсене