Какво прави хамелеонът- Не си сменя цвета.Факт е ???
hederКакво прави хамелеонът- Не си сменя цвета.Факт е ???

Какво прави хамелеонът- Не си сменя цвета.Факт е ???

Не си сменя цвета ,за да се слее с околната среда. Никога не го е правил. Това е мит. Чиста измислица.Абсолютна лъжа.Той променя цвета си в резултат на емоционалното си състояние. Ако цветът му съвпада с околната среда, това е чиста случайност.

Хамелеонът променя цвета си когато е уплашен или разярен или когато се бие с друг хамелеон. Когато наблизо се появи представител на противният пол.Понякога дори когато се промени осветлението или температурата.

Кожата на хамелеона съдържа няколко слоя специализирани клетки наречени хроматофори. Всеки от тези слоеве съдържа различни пигменти. Различният баланс между отделните слоеве води до отразяване от кожата на светлина от различни спектрални области. В резултат хамелеонът  прилича на ходещ калейдоскоп.

Странно колко упорито е убеждението , че те променят цвета си за да се приспособят към околната среда. Този мит се появява за първи път в творчеството на един незначителен древногръцки писател на забавни четива – Антигон от Кариста около 240 г .пр.хр. Аристотел.Аристотел , който е много по влиятелен и е живял един век по рано, съвсем правилно е свързал промяната на цвета на хамелеона с неговата уплаха. До времето на възраждането теорията за „околната среда” е напълно забранена. След това обаче тя се възвръща с нова сила и днес като че ли това е единственното нещо, което хората знаят за хамелеоните.

Хамелеонът може да стои абсолютно неподвижен в продължение на часове.Това заедно с факта , че той яде прекалено малко, станало причина дълго време да се вярва че хамелеонът живее от въздуха. Това разбира се също не е вярно.

Думата хамелеон е гръцка и означава „земен лъв”. Най – дребният вид е Broocezia minima  с големина около 2,5 см. Най – едрият е Chamaeleo parsonni , достигащ до дължина 60 см. Обикновенният хамелеон носи латинското име Chamaeleo  chamaeleon,което си звучи като начало на църковна песен. Хамелеонът може да върти и да фокусира очите си независимо едно от друго и следователно да гледа едновременно в две посоки,но е напълно глух.

Библият азабранява да се ядат хамелеони.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене