Приемете цветовете като съчетание от багри
hederПриемете цветовете като съчетание от багри

Приемете цветовете като съчетание от багри

Дао учи, че всички неща се раждат от взаимодействието на ин и ян. Ин е тъмнината, ко­ято поглъща всички цветове, а ян е белотата, която ги отра­зява.

Цветовете изгряват с петте елемента и техните цветни интерпретации, от ко­ито засияват всички багри на спектъра.

Цветът е вибрация, която възприемаме на много ни­ва - съзнателно и несъзнател­но.

Той определя доколко удобно ще се чувстваме в различен вид среда и обуславя нашето наст­роение. Какви цветове избира­ме за облеклото и дома си, вли­яе на начина, по който ни възприемат другите.

Цветовете се използват и за лечение

на някои физически неразположения и символично могат да про­менят дадено пространство или да вдъхнат различни емоции.

Когато използваме цвят, ние също така работим със светлината, тъй като светлината съдържа всички цветове, всеки със собствена дължина на вълната. cvetove v noshta

Всяка ситуация е различна, както и всеки дом, и всяко поме­щение в него.

Качеството на светлината зависи от изгледа и големина­та на прозорците, както и от тяхната декорация, от допълнителните източници на светлина и от размера на стаята.

Материалите, които са използвани за пода, за облицовка на стените и за тапицерия на мебели­те, имат способността да отразяват, пренасят или поглъщат светли­ната.

С помощта на цветовете можем да създаваме илюзия за размера (тъмните цветове поглъщат повече светлина от светлите), за дълбочи­ната (естествените багрила поемат светли­ната или я отразяват през различните часове на деня и според сезона), за движение (цветни петна в краищата на стаята създават усеща­не за движение и енергия).

Качеството на светлината е различно в раз­личните части на света.

В Африка багрилата, тъканите и кожата са в кафяво, бежово и в цве­та на глината, тъй като слънцето пече силно от ясносиньото небе.

Във Великобритания, където климатът предполага повече престой в помеще­нията и светлината е много по-приглушена, съ­щите цветове могат да доведат до потисна­тост и депресия.

По подобен начин интензивни­те цветове на индийските коприни и топлите цветове на средиземноморския колорит трябва да се използват с мярка в страни, където свет­лината е съвсем различна.

Все пак те могат да играят определена роля за раздвижването на енергията и могат да бъдат ефективни, ако не се поекалява с тях.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене