Колко думи имат ескимосите за ,,сняг”?
hederКолко думи имат ескимосите за ,,сняг”?

Колко думи имат ескимосите за ,,сняг”?

Не повече от четири. Често се твърди, че ескимосите имали 50, 100 и дори 400 различни думи за сняг, но това не е вярно.

Първо и на английски има доста повече от една дума за сняг в зависимост от състоянието му . Второ повечето ескимоски групи използват само две думи, еквивалентни на ,,сняг”. Във всички ескимоски езици няма повече от четири основни думи които означават ,, сняг”.

Основни диалекти на ескимосите

Ескимоско-алеутските езици са комбиниращи-те на практика нямат отделни думи за различните понятия. При тях към една основа се прибавят различни прилагателни и глаголни съставки, така че се образуват, „клъстери”, повече или по-малко подобни на нашите изречения. Например тикин-гаат-мина-ит-ни-гаа означава ,, той, че той няма да може да дойде пръв” или буквално ,,да дойде пръв ще може не каза му той”. Броят на основните думи е сравнително малък, но техните комбинацса пактически неограничени. В инуитския език има над 400 различни наставки, но само една-единствена представка, с които могат да се образуват различни „съставни думи”.

Понякога тези съставни думи изглеждат излишно усложнени-налунаар-асуар-та-ат е гренландският еквивалент на ,, телеграф”. Но това което действително отличава съществено ескимоско-алеутските езици имат повече от 30 такива думи. Думата за ,,това” може да се спрегне в осем падежа и има много начини да се изразят разстоянието, посоката, височината, видимостта в едно-единствено показателно местоимение. Например на алеутски bakan означава ,, онзи там високо”, qakun означава ,, онзи там вътре”, а uman означава ,, онзи, който не се вижда”(само се подушва, чува и т.н.). 

Bookmark and Share

 Собствено Търсене