Колко думи имат ескимосите за ,,сняг”?
heder



Колко думи имат ескимосите за ,,сняг”?

Колко думи имат ескимосите за ,,сняг”?

Не повече от четири. Често се твърди, че ескимосите имали 50, 100 и дори 400 различни думи за сняг, но това не е вярно.

Първо и на английски има доста повече от една дума за сняг в зависимост от състоянието му . Второ повечето ескимоски групи използват само две думи, еквивалентни на ,,сняг”. Във всички ескимоски езици няма повече от четири основни думи които означават ,, сняг”.

Основни диалекти на ескимосите

Ескимоско-алеутските езици са комбиниращи-те на практика нямат отделни думи за различните понятия. При тях към една основа се прибавят различни прилагателни и глаголни съставки, така че се образуват, „клъстери”, повече или по-малко подобни на нашите изречения. Например тикин-гаат-мина-ит-ни-гаа означава ,, той, че той няма да може да дойде пръв” или буквално ,,да дойде пръв ще може не каза му той”. Броят на основните думи е сравнително малък, но техните комбинацса пактически неограничени. В инуитския език има над 400 различни наставки, но само една-единствена представка, с които могат да се образуват различни „съставни думи”.

Понякога тези съставни думи изглеждат излишно усложнени-налунаар-асуар-та-ат е гренландският еквивалент на ,, телеграф”. Но това което действително отличава съществено ескимоско-алеутските езици имат повече от 30 такива думи. Думата за ,,това” може да се спрегне в осем падежа и има много начини да се изразят разстоянието, посоката, височината, видимостта в едно-единствено показателно местоимение. Например на алеутски bakan означава ,, онзи там високо”, qakun означава ,, онзи там вътре”, а uman означава ,, онзи, който не се вижда”(само се подушва, чува и т.н.). 

Bookmark and Share

 



Собствено Търсене