Енергезиране на дома при смяна на собственика
heder


Енергезиране на дома при смяна на собственика

Енергезиране на дома при смяна на собственика

Когато се местим в нова къща или сме преживели нещо неприят­но в дома си, възможно е енергията да застоява и да натежава.

За да я раздвижим, необходимо е да изхвърлим всичко, създаващо безпо­рядък, и да почистим грижливо навсякъде.

Смяна на собствеността-съвети в подредбата на мебелите

Вибрациите са много съ­ществени и ние им откликваме на равнище, което е в съзвучие с ес­тествените вибрации на земята. Сетивата ни също действат на вибрационно ниво и ако можем да подобрим качеството на работа­та им в дома си, ще се чувстваме по-добре.

Често вибрациите, кои­то са накарали предишния собственик на дома да живее по опреде­лен начин и да избере определено поведение, могат да въздействат и на нас по същия начин, затова е желателно да се поинтересуваме какви неприятности са сполетели предшествениците ни, преди да се местим в нова къща.

Отстраняване на отрицателната енергия в дома ни

Има няколко метода, които можем да използваме, за да подобрим вибрациите в дома си.

След като сте почистили и освободили къща­та от боклуците, отворете прозорците и вдигайте шум във всяка стая (първо се уверете, че съседите ви са излезли някъде).нов дом нов късмет

Звънци, гонгове, камбанки, клепала - всичко може да ви свърши работа за повдигането на вибрационното ниво.

Специално се погрижете за ъглите, където енергията най-често се застоява. Естествената светлина трябва задължително да присъства - слънчево греене или свещи, поставени в четирите ъгъла на стаята и в центъра.

Мири­сът ще бъде представен от тамян или ароматични масла.

Изворна вода, наситена с вибрациите на луната, може да бъде поръсена на­около, за да върне отрицателните йони обратно във въздуха.

  1. Запалените ароматни пръчи­ци или тамян повишават енергията в стаята.
  2. Свещи в ъглите и в цен­търа на стаята помагат да се раздвижи застояла­та енергия.
  3. Свещите са символ на Огъ­ня.
  4. Използвайте ги внима­телно на юг и подкрепете с тях западната посока.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене