Успокояващи звуци в къщата ни.
heder


Успокояващи звуци в къщата ни

Успокояващи звуци в къщата ни.

Всеки от петте елемента управлява различно музикално качество и звук. Ние сме свързани с да­ден звук и в китайската медицина тонът на гласа ни се категоризира като принадлежащ към даден елемент и се използва за диагноза. Всеки от нас си има любими звуци.

Нежна тиха музика, шум от па­дане на листа, птичи песни - всички те имат и те­рапевтичен ефект. Когато шумът е ритмичен - па­дащи капки, музика от съседско празненство, нечие кашляне на равни интервали - той може да въздейства на нервите ни.

Приятните звуци на подходящото място и в точното време могат да ни ободрят и освежат. Бълбукането на извор ще създаде умиротворение и ще ни успокои. Ако пък искаме да повдигнем енергията на мястото, бърза музика с барабани и цимбали ще удовлетвори желанието ни. Тихите фонови звуци внасят комфорт, като шума от минаващия трафик по улицата или тиктакането на часовника, ко­ито ни дават сигурност.

Вятърни чанове

Вятърните чанове се използват във фън шуй за променяне на средата, но е любопитно колко различно реагират хората на издаваните от тях звуци.  Бъдете внимателни, когато използвате вятърен чан навън, защото е възможно вашите съседи да не харесват звука му, който на вас ви допада.

Вятърните чанове се използват за забавяне на енергията на някои мес­та, например когато стълбището е точно срещу входната врата, но те са ефективни само ако звънят при отварянето на вратата. Могат да се  поставят и на вратата на кухнята. В кухнята често хората стоят пред печката или умивални­ка и са с гръб към вратата.ролята на чановете в къщата

Ще са много по-спокойни, ако чанът ги предупреди за влизането на някого.Чановете помагат и за пропускането на чи  вътре. Използват се за обогатяване на област­та на Метала в сградата, особено ако се поста­вят пред вратата на гледаща на запад къща. Не ги слагайте в зоната на Дървото (изток-югоизток), тъй като в тази позиция те не са в съзвучие с енергията на областта.

Вода

Звукът от ромо­лене на вода в банята може да бъде изключи­телно успокояващ и има много много възможности вода­та да бъде използ­вана. От 2004 до 2023 година югоза- падната посока е благоприятна за поставяне на водни елементи. Аквариу­ми с рибки са подхо­дящи, но трябва да се поддържат чисти и да притежа­ват естествени характеристики, като водорасли, камъчета, пясък и др. За­мърсени аквариуми и болни рибки имат негативен ефект. Предпочитаният брой на рибките е 9, като едната трябва да е черна, за да абсорбира нега­тивната чи енергия.

Любопитно за рибките в Китай е че те се смятат, че носят благополучие на дома защото се вярва, че привличат богатствов къщата.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене