Кое е най-здравото дърво?
heder


Кое е най-здравото дърво?

Кое е най-здравото дърво?

Балсовото.

То е най-здравото дърво в света, като се вземат предвид трите категории-твърдост, гъвкавост и свиваемост, по-здраво от дъбовото или чамовото.

От балсово дърво се правят макети на самолети и кораби

Въпреки че е с най-меката дървесина, от ботаническа гледна точка балсовото дърво се определя като твърда дървесина.балсово дърво

Този термин се използва за широколистни, покритосеменни  дървета с падащи листа, за разлика от голосеменните, предимно вечнозелени и размножаващи се с шишарки дървета от вида на боровете.

Подготовка на балсово дърво за обработка

Балсовото дърво е и много леко, но не е най-лекото дърво.

Най-лека е дървесината на малкото новозеландско дърво фоу, което се използва от маорите за строеж на салове.Балсовото дърво устойчиво на вредители.

,,Балса” е сал на испански.

За България орехът е най-здравото .

Bookmark and Share

 Собствено Търсене