Дали първият компютърен ,,бъг” е бил истинско насекомо?
hederДали първият компютърен ,,бъг” е бил истинско насекомо?

Дали първият компютърен ,,бъг” е бил истинско насекомо?

И да, и не.

Нека започнем с ,,да”. През 1947г. в Харвардския университет компютърът на военния флот ,,Марк 2-ри”, който заема огромно некондиционирано помещение, спира, защото един молец се е пъхнал в едно превключващо реле. Операторите намерили насекомото и го заболи с карфица до съответното нанасяне в дневника, преди да рестартират машината.

Механичното действие на този компютър го правело особено уязвим от насекомите. Все пак повечето от ранните компютри, като например известния  ENIAC в Университета в Пенсилвания, са били електронни и молците не са застрашавали техните електронни лампи.

Но оттам ли е тръгнал терминът ,,бъг”? Не. Думата ,,бъг” датира още от 19 век и означава грешка или повреда в машинна част. Според един вестник от 1889г. Томас Едисон ,,не спал две нощи, търсейки ,,бъг” в своя фонограф”. Речникът ,,Уебстър” дава това значение на думата ,,бъг” още в своето издание на 1934г. И независимо от твърденията на многобройни книги и уебсайтове терминът ,,de-bugging” също е бил използван много преди молецът да спре харвардския компютър.

Това е характерен пример за това как животът следва езика – една метафора, която бе претворена в живота.

Bookmark and Share

 1

Собствено Търсене