Какъв е цветът на мозъка?
heder


Какъв е цветът на мозъка?

Какъв е цветът на мозъка?

Докато сме живи, е розов. Цветът се определя от кръвоносните съдове. Без прясна, изпълнена с кислород кръв (или когато е отделен от тялото) мозъкът изглежда сив.

За да се объркат нещата още повече, около 40%  от мозъка са така нареченото ,,сиво вещество”, а останалите 60% са ,,бяло вещество”. Тези термини не описват точно съответните части на мозъка, но когато мозъкът се разреже, ясно се виждат два вида различни мозъчни тъкани.

Напоследът с помощта на компютърната томография започнахме да разбираме по-добре функциите на различните части на мозъка. Сивото вещество се съдържа клетките, където се извършва същинската обработка на информацията. То консумира около 94% от кислорода, който постъпва в мозъка.

Бялото вещество е вид мазен протеин, наречен миелин, който обгръща и изолира дендритите и аксоните, излизащи от нервните клетки. Той образува комуникационната мрежа на мозъка, като свързва помежду им различни части на сивото вещество и сивото вещество към останалите части на тялото.

Ако направим аналогия с компютър, сивото вещество е процесорът, а бялото вещество- шините. За да се осигури процесът на интелигентно мислене, и двете трябва да работят на висока скорост.

Сега става още по-интересно. При скорошни изследвания в университетите на Калифорния и Ню Мексико са сканирани мозъците на мъже и жени с еднакъв коефициент на интелигентност. Резултатите били доста изненадващи-мъжете имали 6.5 пъти повече сиво вещество от жените, а жените имали около 10 пъти повече бяло вещество от мъжете.Бялото вещество на жените било концентрирано в предния лоб, докато мъжете нямали там никакво бяло вещество.

Това е важно, защото се смята, че предните лобове играят ключова роля при емоционалния контрол, формирането на личността и преценката на обстоятелствата. Следователно теориите за различият между половете може да намерят и физиологично потвърждение. Изглежда, че мозъците на мъжете и жените са конфигурирани по различен начин. Резултатът (интелигентността) е една и съща, но начинът, по който тя се постига, е съвсем различна.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене