Кой пръв е заявил, че Земята се върти около Слънцето?
heder


Кой пръв е заявил, че Земята се върти около Слънцето?

Кой пръв е заявил, че Земята се върти около Слънцето?

Аристарх от Самос, роден през 310г. Пр. Хр., 1800 години преди Коперник.

Аристотел не само предположил, че Земята и другите планети обикалят около Слънцето, но пресметнал относителните размери и разстояния на Земята, Луната и Слънцето и разбрал, че Небето не е неизменна сфера, а Вселена с безкрайни размери. Само че никой не му обърнал внимание.

Аристарх бил известен като математик, а не като астроном. Не знаем много за него, освен че е учил в Лицея в Александрия и по-късно е споменат от римския архитект Витрувий като човек, който ,,знае много във всички области на науката”. Освен това се знае, че той е изобретил полусферичния слънчев часовник.

Само един негов труд е оцелял - ,,Върху размерите и разстоянията на Слънцето и Луната”. За съжаление в него не се споменава хелиоцентричната му теория. За нея знаем само от една забележка в труд на Архимед, който споменава теорията на Аристарх, но не се съгласява с нея.

Коперник със сигурност е знаел за Аристарх, защото го споменава в епохалния си труд ,,Върху въртенето на небесните сфери”. Обаче при отпечатването на книгата през 1514г.  всички споменавания на древния грък били премахнати, вероятно от издателя, който се подразнил от отнемането на претенциите на книгата за оригиналност.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене