Основни замърсители на въздуха в България
hederОсновни замърсители на въздуха в България

Основни замърсители на въздуха в България

За никого не е тайна, че в България има производства, които сериозно замърсяват околната среда и здравето на хората. На народа му писна да гледат как управниците, от които зависи това бездействат.

Кои са основните замърсители у нас? На първо място е серният диоксид. Той е безцветен газ с остра задушлива миризма, разтваря се добре във вода и е по-тежък от въздуха. Той се отделя при производството на сярна киселина и течен серен двуокис, както и в оловни-цинковата металургията. Попада в организма по дихателните пътища, а като се свърже с вода се образува серниста киселина, която влиза в организма на човека  през храносмилателния път.

Замърсяване на българските градове със серен диоксид

Именно по тази причина той се разтваря лесно при допир с лигавиците. Токсичното му действие се проявява с нарушение във въглехидратната и белтъчната обмяна, намаляване на тиамина, съдържанието на витамин В и С, подтискане на окислителните процеси. Има дразнещо действие върху кръвотворния апарат. Симптомите  за отравяне са много, като се почне от дразнещо действие на лигавицата на носа, болки в корема и гадене, повръщане, сълзотечение и се стигне до парене и болки в гърлото и гърдите.

Финни прахови частици замърсяват големите градове в България

Рядко се стига до смъртни случаи, които може да се получат поради развитието на оток на белия дроб. Самата профилактика се свежда до подобрения от технологичен характер в производствата, ефективни съоръжения за аспирация, както и добра херметизация. Периодичните  медицински прегледи са задължителни за хората които живеят в такава обгазена среда.Замърсител номер едно ОЦК Кърджали

Пределната стойност на  концентрацията  на серният диоксит е 5мг/куб.м. на час или за 24-часова средна стойност (125 μg/m3), която не може да бъде превишавана повече от три пъти за една година, така и средночасова стойност (350μg/m3), която не може да бъде превишавана повече от 24 пъти за една година.Друг основен замърсител са фините прахови частици (ФПЧ). Като причинител най-често се посочва трафикът на автомобили в пиковите моменти. Пределно допустимите стойности за съдържанието на ФПЧ във въздуха включват средногодишна стойност от 40 μg/m3 и 24-часова средна стойност от 50 μg/m3, която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година .  България на няколко пъти търпи сериозни  критики относно неспазването на пределно допустимите стойности за съдържание на серен диоксид във въздуха.

През 2009 г. например Европейската Комисия изпрати на България първо писмено предупреждение във връзка с предприетите мерки за спазване на пределно допустимите стойности. Основно забележките са към две конкретни области на нашата родина, а именно югозападната част на страната, а другата — в югоизточната. Най-вероятно се има в предвид градовете Стара Загора и Кърджали.

От началото на годината майките от гр.Кърджали протестират като искането им е да бъде спряно незабавно обгазяването на града със серен диоксид, аерозоли от тежки метали и бъде овладяна ситуацията с фините прахови частици. Протестите бяха под надслов "Аз искам за дишам".

С оглед на това Европейската Комисията счита, че България не е изпълнила изискванията на европейското законодателство.  Поради това бе изпратено окончателно писмено предупреждение.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене