Устни прибрани навътре – какво искат да ни подскажат
hederУстни прибрани навътре – какво искат да ни подскажат

Устни прибрани навътре – какво искат да ни подскажат

Прибиране на устните навътре имаме тогава, когато човек стисне устни, след това ги прибере между горните и долните си зъби.

Устните буквално изчезват в устата.

Понякога хората го правят полусъзнателно в опит да се въздържат да говорят. Като резултат този жест може да изглежда така, сякаш имате тайна, която се опитвате да не разкривате.

Гневен поглед

Понякога прибирането на устните навътре изглежда агресивно.

Когато някой го използва в момент на гняв, значи предполага, че настоящата ситуация може да ескалира до по-ви­соко ниво.

Не го правете. Някои хора го правят, когато се концентрират.pribrani navatre ustni

Но имайте предвид, че в такива ситуации този жест се възприема като много несигурен, нервен и дори някак измамлив. Уст­ните ви са едно от най-ценните неща върху лицето ви - не ги гълтайте.

Изражения на носа и брадичката

Носът е една от най-малко изразителните части на лицето, но играе роля в няколко емоционални изражения, най-често - не позитивни.

Бра­дичката е по-скоро екран на израженията на лицето - тя наистина си стои там през цялото време. Но няколко гримаси с нос и брадичка мо­гат да съобщят много неща за това какво мислите за себе си, както и за човека, когото гледате.1

Собствено Търсене