Женски и мъжки разговори, разлики.
heder


За какво си говорят жените и за какво мъжете

Женски и мъжки разговори, разлики.

Момичетата говорят за това кой кого харесва и кой на кого е сърдит. Те си играят на групички и си споделят тайни за околните, което им служи да установят връзка по между си. Когато станат девойки, те си говорят за момчета и дрехи, за теглото и приятелите си.

Съществени разлики между жената и мъжа

Вече жени те разговарят за диети, лични взаимоотношения, брак, деца, любов, личности, дрехи, действия на околните, работните взаимоотношения и за всичко, което се отнася до хората и личните въпроси. Жените рядко се сдържат, когато стане дума за секс.

Те свободно обсъждат техники, стратегии и времетраене и размери. И са доста откровени при описанието. Интересно е , че средната продължителност на женския  телефонен разговор е поне 15 минути.

Момчетата разговарят за неща и дейности – кой какво направил, кого го бива за нещо и как вървят нещата. В младежка възраст те говорят за спорт, механика и функционирането на нещата.женски разговор

Като мъже обсъждат спорта, работата си , новините, какво са свършили или къде са били, технологиите, колите или разни инструменти.

Характерно е, че  средната продължителност на мъжкия телефонен разговор е едва 5 минути. Жените използват изразителна лицева мимика и голям спектър от езикови похвати когато говорят емоционално.

Докато мъжете са най-често хапливи, сипят хули по нечий адрес и дори стигат до агресия. Повечето жени могат да говорят едновременно на няколко теми.

Това наподобява жонглиране с 3-4 топки едновременно. Тази способност на жените отчайват мъжа, тъй като неговият мозък е еднопистов и той може да се справя с нещата само едно по едно. Когато жените обсипват мъжа с многопосочни разговори, той може да се почувства съвсем объркан и зашеметен.

Изреченията на мъжа са по-къси и по-структурирани от тези на жената. Обикновенно те имат просто въведение, ясен замисъл и заключение.

Лесно е да се предскаже какво иска и казва мъжа. Ако оплетете няколко теми едновременно при разговор с мъжа, той загубва дирята.

За жената е важно да разбере, че ако иска да е убедителна и сладкодумна, трябва да представя на мъжа своите идеи и мисли една по една.Собствено Търсене