Дешифриране на личното пространство
heder


Устояване на личното пространство и докосване

Дешифриране на личното пространство

Може би повече от всеки друг намек от езика на тялото, използване­то на пространството и докосването създават и определят нашите отно­шения с другите хора. Кой е във вътрешния кръг и кой не е? Кой може да дойде по-близо и колко точно близо?

Лично пространство, дефиниция и докосвания

Правилата на пространството и докосването имат пряко влияние върху живота ни, ден след ден, секунда след секунда. Те променят зависимостта от мястото, статуса на участващите играчи, дори желания завършек на взаимоотношенията.

Келнерка, която докосва редовен клиент, докато той си поръчва паста за 10 долара, ще бъде възприета като сърдечна и госто­приемна и ще получи по-голям бакшиш.

В същото време един агент в сферата на недвижимите имоти, който застава на четири стъпки от кли­ента си, докато обсъжда покупка от 500 000 долара, ще бъде възприет като невероятно агресивен и може би отпратен.

Един изпълнителен ди­ректор, който шеговито потупва ръката на служебния куриер, ще бъде възприет като доброжелателен веселяк, но ако служителят се опита да смушка директора, може да бъде изхвърлен без всякакви обяснения.

Тези правила на пръв поглед изглеждат сложни и произволни, докато започнете да виждате матрицата.

Точно както при другите аспекти от езика на тялото, определени критерии - като например статус, пол, възраст и култура - диктуват неизречените правила на пространството и докосва­нето. Например във всяка среда хората с по-висок статус си позволяват по-широко пространство, както и тези, които докосват другите, биват възприемани като хора с по-висок статус от докосваните. Когато някой наруши тези правила още при първото впечатление, той бързо бива ска­ниран като „ненадежден“, и белязан с едно бързо и категорично „не“.vzaimootnosheniq shef sluzitel

Но когато следвате правилата, много по-вероятно е да ви възприемат като надежден, почтителен и определено като личност, оценявана с „да“. Мъжкото и женското чувство за лично пространство е доста различно.

Личното пространство между жени и жени е най-малкото, между мъже и мъже - най-голямото, а между мъже и жени е средно. Като цяло жените проявяват склонност да поддържат по-малко разстоя­ние между себе си и останалите, но тъкмо те са склонни също така да се отдръпнат, когато тяхното пространство е нарушено.

Проблемът при правилата е, че на най-основно ниво ние, хората, сме отявлено териториални и същевременно отчаяно се нуждаем от докос­ване.

Тези конфликтни нужди създават един континиум на пространст­во и допир, който непрестанно се разширява и свива, пулсира всред ог­ромния кръг на общественото пространство, и който може да се про­стира от хиляда стъпки около нас, до няколко сантиметра, когато търсим интимност в прегръдката на любимия.Собствено Търсене