Свиване на раменете извинение или несигурност
heder


Избягвайте да си свивате раменете

Свиване на раменете извинение или несигурност

При свиването на раменете цялото тяло се свива, а дланите се вдигат нагоре разтворени в открит, покорен жест. Повечето послания на този сигнал центрират върху несигурност, независимо дали се отнасят до по­сланията на някого другиго или до нашите собствени.

Свиването на раменете често е придружено от друг жест.

Например когато се извинявате, вие вдигате рамене и вратът ви хлътва, като в същото време разтваряте ръце широко, с насочени нагоре длани. Това е несъзнателен опит да изглеждате по-малки и уязвими, затова е по-вероятно да ви бъде простено.

Тотално примирение

Когато свиването на рамене­те е максимално, то казва: „Предавам се“.свиване на раменете

То показва или че човекът няма определено мнение по въпроса, който се обсъжда, или че може би не е в състояние да завърши работа, която вече е започнал.

Понякога този жест се използва несъзнателно, докато се правят утвърдителни вербални изказвания. Когато това се случи, несъвпадението би трябва­ло да ви подскаже, че този човек или ви лъже, или е много несигурен в отговора си. Ако казвате: „Не съм бил в онзи бар!“, като същевременно вдигате рамене и разтваряте длани, може би искате да ви повярвам, но аз по всяка вероятност няма да го направя.

Използвайте тази поза само когато е необхо­димо.

Освен ако наистина не сте сигурни в нещо и искате да предадете, че се съмнявате, избягвайте свиването на раменете.

Ако го правите пре­калено често, околните ще си помислят, че сте несигурни в себе си и не сте подготвени да направите добра преценка или да вземете решение.Собствено Търсене