Размерът на мозъка няма значение...
heder


Накланянето на главата на 8 градуса помага в общуването

Размерът на мозъка няма значение...

Мозъкът на мъжете е с 10% по-голям от този на жените. Но жените са по-добри в езика, защото имат повече мозъчни клетки в лявото по¬лукълбо, седалището на речта. Освен това те използват двете страни на мозъка си за говорене; мъжете използват само едната. Накланянето на главата е предимно знак за уязвимост.

Когато накланяте глава на една страна, вие откривате срещуположната страна на шията си, както правят животните, когато искат да изглеждат покорни. Този сигнал може да повиши доверието, защото показва готовност за откровеност и отзивчивост. Наскорошно изследване твърди, че хора, които накланят глави към събеседниците си, били оценявани като дру¬желюбни, любезни и честни.

Когато някой ви манипулира.

Тъй като накланянето на главата е силен знак за човек, на когото може да се разчита, това просто движение е един от най-силните инструменти за манипулиране чрез езика на тялото. Да речем, че някакъв тип си търси мадама за вечерта, влиза в бар и започва да интимничи с нищо неподозираща жена.klatene na glavata

Той може да не се интересува от нищо друго, освен от тялото й, но ако наклони глава, докато тя говори, жената ще си помисли, че е очарован от нея. Произтичащото гъделичкане на егото й ще я направи по-склонна да му вярва и да му отговори.

Леко кимане на ляво с глава помага да общуваме

Използвайте го във ваша полза. Споменати¬ят по-горе тип има много по-големи шансове да спечели телефонния номер на жената, ако наклони глава надясно, както и обратното, в случай, че наклони глава наляво.

Интересно скорошно проучване твърди, че хора, които накланят глава само осем градуса надясно, биват възпри¬емани като по-надеждни от онези, които държат главата си изправена или я накланят наляво.

Жените специално отбелязват, че левият наклон на главата изглежда „по-флиртаджийски“ отколкото наклона надясно. От друга страна, левият наклон може да работи по-добре при жени, които се опитват да се харесат на мъж, защото в изследването хората, които накланят глави наляво, са възприемани като по-привлекателни.Тези резултати от изследванията могат да ви помогнат по време на интервю.

Кандидатствате за работа в счетоводство, в областта на правото, медицината или друго поле на дейност, свързано със строги етични принципи?Собствено Търсене