Познаваме ли всички жестове с глава
heder


Всичко за жестовете на главата

Познаваме ли всички жестове с глава

Главата е способна на цяла поредица жестове, които са независими от лицето. За няколко от тях, включително кимането с глава и накланянето на главата, е научно доказано, че повишават съгласието. Други пък са откровено сексуални. Нека да ги разгледаме.

Сигнал на тялото – кимане с глава

Главата се навежда, движението на върха на главата надолу към ва¬шия събеседник е (почти) универсален знак за признаване и одобрение. Някои експерти смятат, че кимането с глава е произлязло от поклона за покорство; други - че идва от рязкото движение с глава, характерно за прародителите ни, влечугите. Във всеки случай това е позитивен сиг¬нал, който показва разбиране и съгласие.

Най-често виждаме кимане с глава когато някой демонстрира, че слуша много внимателно това, което му говорите. Той може да не е съгласен; може просто да ви слуша и с кимането да ви окуражава да продължите.кимане с главата Кимането е невероятен барометър за общ интерес към раз-говора. Но когато някой кима прекомерно и заприлича на кученцата- играчки, които се слагат в колите, това показва кротко подчинение — „Да, абсолютно, разбира се, че си прав“.

Нетърпеливо кимане с глава.


Друг случай, в който можете да забележите постоянно кимане, е когато някой се опитва бързо да ви отпрати - „Да, сигурно, знам го, хайде, да преминаваме към след¬ващата тема“. Понякога хора, свикнали непрекъснато да кимат, могат да изкривят устни, да притиснат пръст към устата си и да започнат да кимат още по-бързо, сякаш казват: „Схванах мисълта ти. Свършвай вече
мой ред е да говоря.“

 

Кимайте често, дори когато сте сами.


Пред¬ставете си какво би си помислил за вас човек, ако изобщо не кимате по време на целия разговор, а просто държите главата си неподвижна като пън. Ще си помислят, че не се интересувате, или че не сте съгласни, или пък че скучаете, нали? Кимането с глава е естествена техника за уста¬новяване на съгласие, защото мигновено създава у хората чувство, че сте на едно и също мнение по въпроса. Наистина, когато кимате, дока¬то някой друг говори, вие се инструктирате да се съгласите с онова, което се казва.

Същият ефект се получава, когато вие говорите - цяла серия изследвания разкрива, че кимането дори когато сте сам, ще под¬сили вашата вяра и убеденост в протичащите в главата ви мисли, неза¬висимо дали са отрицателни или положителни. (Само че внимавайте: ако си мислите: „Никога не се представям добре пред тълпата“ или „Човече, не съм в състояние да завърша проекта си“ и в същото време кимате, вие подсъзнателно засилвате този негативизъм и сам се обричате на неуспех).Същите тези проучвания установяват, че актът на кимане, когато сте сами, подобрява настроението ви.Собствено Търсене