Как най-добре да се възползваме когато гледаме събеседника си?
heder


Как най-добре да се възползваме когато гледаме събеседника си?

Как най-добре да се възползваме когато гледаме събеседника си?

Ние проявяваме по-голяма склонност към установяване на зрителен контакт с хора, които харесваме и одобряваме, отколкото с онези, кои­то не харесваме или от които сме заплашени. Когато погледнете друг човек в очите, с това казвате, че се чувствате добре - уверени сте, на вас може да се разчита и знаете за какво говорите. И най-вече, с това вну­шавате, че слушате, нещо доста рядко в нашето общество.

Гледайте събеседника си когато говорите

Един внима­телен слушател поддържа зрителен контакт приблизително 70% от вре­мето, макар често да ни се случва да прекарваме това време, в което уж слушаме, в опити да съберем собствените си мисли. Разговорите ни за­приличват на „размяна на любезности“ на опашка в закусвалня - свива­ме се, докато ни говорят, а като свършат отваряме уста и засипваме околните с порой от думи.

Зрителен контакт когато беседвате

Затова ви призовавам: обърнете внимание на зрителния контакт, за да внушите на човека срещу вас: ,,Слушам те и не мисля за нищо друго.” Жените обичат зрителният контакт. Те гледат в очите всекиго - независи­мо дали е мъж или жена - особено когато са насаме един с друг - и го правят в много по-голяма степен, отколкото мъжете.

Мъжете го до­пускат с жени, макар да не им харесва много, но определено не го правят толкова често с други мъже.Когато разговаряме, ние не поддържаме зрителен контакт непрекъс­нато. Случва се да го използваме като начин да покажем, че е наш ред да говорим. Може да гледате надолу, например, да събирате мислите си, след това да вдигнете очи и да завършите мисълта. Ако е ваш ред да се обадите, но продължавате да обмисляте, гледате надолу или настра­ни - навсякъде другаде, само не и лицето на човека срещу вас. Това прекъсване на зрителния контакт трябва да подскаже на слушателя, че още не сте свършили изказването си.поглед към събеседника

Когато сте готови да спрете, връща­те поглед върху събеседника си и правите кратка пауза - това е автори­тетен начин да кажете: „Добре, твой ред е“.Какво да следим: Прекален зрителен контакт. Обикновено вярваме на хора, които ни гледат в очите и проявяваме недоверие към онези, които не го правят. Но прекаленият зрителен контакт може да е също показател, че някой се опитва да излъже.

Опитните лъжци целенасоче­но поддържат зрителен контакт, за да бъдат възприемани като честни и надеждни. Няма как да знаете типичните им особености, докато не ги „стандартизирате“ или не прецените какъв зрителен контакт установя­ват нормално. Над какво да работим: Използвайте зрителен контакт често, ако не и винаги. Ако имате затруднения с поддържането на зрителен контакт, трябва да работите за създаването на това важно качество.

Проучвани­ята сочат, че работодателите преценяват евентуалните си бъдещи слу­жители, които не правят зрителен контакт, като непривлекателни, не­заинтересовани, пасивни, некомпетентни хора, на които им липсват хладнокръвие и социални умения.Когато започвате работа, не забравяйте да поглеждате интервюира­щия в очите поне отвреме навреме.

Започнете, като направите зрите­лен контакт, докато слушате някого да говори; продължете, запазвайки зрителния контакт, докато вие говорите. Доказано е, че хора, които гледат  в очите, докато говорят, биват възприемани като по-убедителни.Опитайте да се упражнявате с петима души дневно, като добавяте още хора всяка седмица. Постепенно ще свикнете да се чувствате по-комфортно и да забележите, че околните ви отговарят по-позитивно.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене