Седем житейски мъдрости на Фън Шуй
heder


Седем житейски мъдрости на Фън Шуй

Седем житейски мъдрости на Фън Шуй

Седем житейски части на багуа са:връзки, семейство, богатство, хора, които ни помагат, деца, познание и известност, и всяка област има свои собствени лостове за уве­личаване на благополучието в нея.

Връзки

Те играят много важна роля в живота ни. Да имаме добри отношения с хо­рата и да получаваме подкрепа от партньорите, семейството, приятели­те, е от съществено значение за щастието ни. Стимулаторите включват: изображение на двойка, ако търсим романтична връзка, две вази или два свещника, вашата снимка заедно с партньора ви или групови снимки с прия­тели, плакат или фотография, или някаква колекция. Растенията са полез­ни, защото повишават чи, панделки и висящи леки украшения ще енергизират областта при всяко полюляване от порив на вятър. Не ги поставяйте обаче, ако няма вятър.

Семейство

Семействата - това, в което сме се родили и израснали, както и онова, което сме създали, сла­гат силен отпечатък върху личността ни, обусла­вят начина, по който гледаме на света и поведе­нието ни спрямо другите, от значение са за наше­то здраве и самочувствие. Стимулатори: семейни фотографии, документи, семейни ценности.

Най-често се смята, че това са парите, но областта също влияе върху богатството на живота ни, удовлетвореността ни и акумулирането на благоприятна енергия око­ло нас.shtaslivi hora

Стимулаторите включват: монети, растения, празни купи и движение - например водно съоръ­жение отвън.Взаимодействието ни с другите е съществена част от живота и тази област е много важна. „Което върви в кръг, става кръгло“ и „Каквото посе­еш, това ще пожънеш“ са източният и западният начин да се каже едно и също нещо. Ако имате желание да помагате на другите и се нуждаете от подкрепа в отговор, трябва да се съсредоточите в тази област. Стимула­торите включват: телефон и бизнес карти.

Деца

Макар че са членове на семейството, децата имат отделна област, тъй като са бъдещето, а не част от миналото. Тази област също така включва личните проекти - начинания или рабо­та, с които се заемате, от концепцията до из­пълнението.Стимулаторите са: снимки на деца­та, елементи от проекти, ваши артистични или в други области постижения.

Познание

Това е областта на мъдростта и образование­то, не само на традиционното, но и на всичко, ко­ето сме научили и което може да обогати живо­та ни. Стимулаторите са: книги, известни сентенции и картини или сним­ки на учители.

Известност

Това не означава широка популярност в буквалния смисъл на думата, а по- скоро, че сте познати с добрата си работа, както и чувството за удовлетвореност. Стимулаторите включват: дипло­ми, сертификати, вестникарски статии, наг­ради за постижения.

Фън шуй не може да ви помогне да спечелите от лотарията, но ако работите усилено, чест­ни и почтени сте и това ви удовлетворява, в такъв случай магията ще заработи за вас. Ако това се случи, вие вероятно няма да мечтаете да спечелите от лотарията, а други много по-стойностни неща ще ви съпътстват.

Центърът на багуа

Центърът е специално място. В дома той е в мястото, където обитателите се събират и където енергията се натрупва и продължа­ва пътя си. За него трябва да се грижим да из­глежда светъл и приветлив и да няма безпоря­дък. В никакъв случай не поставяйте полилей с пет крушки; лампи с абажури от стъкло и кристал ще стимулират областта много по-добре.

Кръгъл килим е много подходящ.Стимулатор за всяко място, който генерира подкрепяща енергия във всеки дом, е пред­мет, който представя всички­те пет елемента. Напълнете стъклена или кристална купа (Земя) със сини мъниста (Земя и Вода), налейте малко вода и поставете плаваща свещ (Огън) и няколко цветя или венчелистчета от тях (Дър­во). Добавете монети (Ме­тал), за да допълните цикъла.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене