Защо мъжете ергени се разболяват най-често от рак.
heder


Защо мъжете ергени се разболяват най-често от рак.

Защо мъжете ергени се разболяват най-често от рак.

Мъжете ергени са най-застрашени от  ракови заболявания. До това заключението са стигнали  изследователи в Университета на Осло, Норвегия  и на организацията Cancer Registry of Norway, съобщава BioMed Central.

 Разбира се този факт е отдавна известен на широката световна общественност. За това, че неженените мъже си отиват от този свят по-рано от женените им връстници се води много стриктна статистика. 

Зависимост на смъртността при мъжете от тяхното семейно положение

Сега анализа на данните през последните 40 години показва, че разликата в смъртността между единаците  и женени мъже е много значителна.

Учените са анализирали данни за смъртността на пациентите в периода от 1970 до 2009 г., при които е бил диагностициран  рак. Спрямо тези данни се добавя информация за семейното положение на пациентите.

 Пациентите са били разделени на женени, неженен, разведени, разделени и  овдовели. Установено е, че при самотноживеещите мъже смъртността е най-висока, независимо от тяхната възраст, образование, мястото на обитаване.moma

Зависимост на образованието и смъртността при мъжете

Времето на живот след поставянето на диагнозата рак при тях също е най-малко.В допълнение на горенаписаното през последните четири десетилетия, смъртността при самотноживеещите се увеличава от 18% до 35% при мъжете и от 17% до 22% при жените.

Учените отдават това на факта, че омъжените имат по-отговорно отношение към своето здраве, болестите при тях се диагностицират по-рано, те изпълняват лекарските предписания по-надлежно  и по-често посещават докторите.

Освен това, ако искате вярвайте , но има и други интересни факти относно образованието. Например възпитаниците на университети иergen колежи умират от рак  2.5 пъти по-рядко, отколкото тези, които са получили само средно образование.

Смъртността на всички ракови заболявания при мъжете на възраст от 25 до 64 години, които са учили повече от 16 години (12 години в училище плюс университет), е 56 случая на 100 хиляди на година.Мъжете с основно образование умират от рак при 148 души на 100 хиляди годишно. 

При жените, разликата е малко по-малко катастрофална, но все пак забележима: съответно, 59 към 119 смъртни случая на 100 000. Особенно отчетлива е тенденция при  рак на белия дроб.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене