Депресираните са физически здрави.
heder


Депресираните са физически здрави.

Депресираните са физически здрави.

Това може да е вярно в началото на заболяването. С времето нараства рискът от тежко заболяване и ранна смърт. Докато социалните и психични последици от депресията са изследвани изчерпателно, дълго време влиянието върху физическото състояние на пациентите било пренебрегвано. Едва  през 90-те години се стартират изследвания по този проблем.

Депресията влошава физическото състояние

В едно американско проучване било наблюдавано състоянието на 237 здрави мъже от началото на следването им в колежа до 70-годишна възраст. По време на този над 50-годишен период се оказало, че 45 процента от мъжете, които са имали депресивен период по време на живота си, са починали.видове депресии

Депресията бича на 21-ви век

От групата на психически здравите са починали само 5 процента. Още едно изследване с около 1 200 студенти от първи курс показало, че депресията значително повишава риска от заболяване на сърдечносъдовата система. Други изследвания потвърждават този факт, като доказват, че сърдечните оплаквания се появяват с най-малко десетгодишно закъснение след депресията.

Междувременно специалистите смятат, че депресираните страдат четири до пет пъти по-често от сърдечен инфаркт или други сърдечни заболявания, отколкото психично здравите. Доколкото е известно, рискът е еднакво разпределен между мъжете и жените.болест депресия

Депресиите засягат дори и костите. Според проведените изследвания при депресираните се наблюдава намаляване на плътността на костите-както при мъжете, така и при жените, независимо от възрастта им. Най-вероятното обяснение е повишеното съдържание на кортизон в кръвта, причинено от депресията, който от своя страна води до намаляване на плътността на костта.

Средно десет процента по-ниското съдържание на минерали в костите води до нарастване честотата на счупванията на бедрената шийка с 40 процента в рамките на 10 години.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене