Не бива да разисквате с хората, склонни към самоубийство, тяхната фиксидея.
heder


Не бива да разисквате с хората, склонни към самоубийство, тяхната фиксидея.

Не бива да разисквате с хората, склонни към самоубийство, тяхната фиксидея.

След всичко, което е известно на медицината, фактите сочат точно обратното. Хората, склонни към самоубийство, в повечето случаи се чувстват облекчени, ако могат да говорят за своите фантазии за поставяне на край на живота си.

Ефект на Вертер - психология на самоубийствата

Загрижеността на някои лекари, че разговорът би предизвикал самоубийство, се счита за неоснователна от повечето психиатри.Разбира се не бива да подценяваме особено впечатляващите случаи на самоубийство по първите страници в медиите. Изследванията показват че изпълнените с напрежение и страст статии за самоубийства могат да предизвикат ефекта на подражание, т.нар. ,,ефект на Вертер”.болести на мозъка

Много млади хора в Германия са избрали доброволната смърт по примера  на младия литературен герой, след като прочели романа на Гъоте ,,Страданията на младия Вертер”, написан преди 230 години. Той, между другото, бил забранен поради тази причина.В Хамбург  например през 2001 година е имало 50 процента по-малко самоубийства в метростанциите в сравнение с 2000 година.

В ханзеатския град е било сключено споразумение с медиите, съгласно което дори и булевардната преса не бива подробно да описва самоубийства и да публикува снимки на самоубийци. Колкото повече детайли съдържат описанията на самоубийствата, толкова по-често се намират хора, които да им подражават.Този феномен е известен и от Сан Франциско, където мостът ,,Голдън гейт” привличал кандидати-самоубийци от всички краища на Съединените щати.самоубийство

През 1980-те години при 950-ото самоубийство от моста официалната статистика бе спряна, за да не се привлече повече вниманието на никого, който да извърши кръглото хилядно самоубийство в калифорнийския град. От средата на 1980-те години броят на жертвите-самоубийци от моста ,,Голдън гейт” зачително намалял.

Повечето самоубийства се извършват през есента.

Противно на общоприетото мнение повечето самоубийства се извършва през пролетта, а не през мрачните есенни дни. Лекарите не са постигнали единодушие по отношение на точните причини. Наистина при някои хормони са утановени сезонни колебания, но не е известен толкова силен ефект върху психиката, за да може сезонът да бъде основна причина за самоубийство.

Може би и общото пролетно събуждане на природата е особено потискащо за някои депресирани, под мотото ,,Всичко отново разцъфва, само аз вехна”.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене