Възрастовата граница за транплантация на органи се определя по медицински причини
heder


Възрастовата граница за транплантация на органи се определя по медицински причини

Възрастовата граница за транплантация на органи се определя по медицински причини

Когато един орган е увреден и функцията му не може да бъде възстановена с други средства, при някои хора трансплантацията на орган е единственият изход, за да бъдат спасени. В Германия най-често се трансплантират бъбреци (около 3 000 годишно), при черния дроб, сърцето и задстомашната жлеза цифрите са значително по-малко.

Статистика за трансплантация на органи

В списъка с чакащи за трансплантация на бъбреци фигурират над 10 000 души. Още 40 000 бъбречно болни изобщо не се включват в този списък. При някои операцията би била с непредвидими последици, при други причината е , че са много възрастни.пациенти и доктори

Хроничният недостиг на донорни органи съществува от години и много от пациентите умират, тъй като не са били включени в списъка с чакащите или техният ред е дошъл твърде късно. Средно за един орган се  чака пет години.Някои от бъбречно болните пациенти никога не попадат в списъка за трансплантация-привидно поради медицински причини, но фактичеси поради възрастта  си.

Най-често трансплантираният орган

Но само по медицински причини не може да се поставя възрастова граница при трансплантацията на органи. Тази ,,рационализация” следва други съображения. Лекарските решения би трябвало да се вземат единствен на принципа дали може да се помогне на болния или страдащ пациент, за негово добро, независимо от изгледите за оздравяване, които вероятно имат другите пациенти.докторски съвети

Когато при 75-годишен човек престане да функционира бъбрек и той може още да бъде опериран, за него най-доброто лечение е трансплантация на орган. След тази трансплантация той вероятно ще живее още няколко години. Само защото един 30-годишен теоретично ще живее по-дълго, това не е причина да се лишават от тази възможнот значително по-възрастни хора.

Ако това все пак се прави, основанието е утилитаристично, но не  и медицинско. Разсъждението, на кого този орган би бил ,,по-полезен”, не е обосновано от лечението, а от различна оценка на ,,ценността на човешкия живот”.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене