Който гълта черешовите костилки, може да получи възпаление на апендикса.
heder


Който гълта черешовите костилки, може да получи възпаление на апендикса.

Който гълта черешовите костилки, може да получи възпаление на апендикса.

Отворът на израстъка, който е разклонение на сляпото черво и може да се възпали, е прекалено малък, за да се запуши от черешова костилка.

Опасности при операция от апандесит

Големината му е само два милиметра, а при 20 процента от хората той дори е напълно затворен.

Причина за възпалението на апендикса много по-често са нетипични за средата  бактерии, както и имунна реакция, възпалителни процеси на околните тъкани или от възпаление в малкия отвор.черешите за жажда

Апендиксът се отстранява еднакво често при момчета и момичета.В България момичетата постъпват в болница значително по-често от момчетата с диагноза възпаление на апендикса.

Кога се прави операция от Апендикс

В други страни разликата не е толкова голяма. Изглежда е особеност на българските момичетата да се  оперират набързо при болки в коремната област.храна за децата

Една от тезите е, че рано настъпващата полова зрялост не е съпроводена с необходимото полово възпитание, което става причина броят на апендиктомиите в  България да достигне до нива, непознати по цял свят.

Все пак няма точна статистика колко подобни операции са били излишни.

Ясно е едно: болките, които са свързани с началото на менструалния цикъл и са нови за момичетата, често се тълкуват като възпаление на апендикса, ако са локализирани и от дясната страна.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене