Пример за конфликт между поколенията
heder


Конфликт между поколенията, преди и сега

Пример за конфликт между поколенията

“Синът ми е на 12 години. Знаете ли, че той дори не знае какъв иска да стане. Не се занимава с нищо системно. Нито кръжок, нито самодейност, дори не знае какви са интересите му.

Трагичното е, че това важи и за всичките му приятели. Как да му обясня, че  пропада. Никой не иска да ме чуе, а ще си пати  след време. ”Това е проблем на цяло едно поколение.

Четенето "Конско" на децата не решава проблема с възпитанието им 

Днес свободното време на учениците не е организирано така, както беше преди десет или двадесет години. Но това не означава, че и днес няма кръжоци или факултативни занимания или че децата са по-лоши.

Просто, когато човек не прави нещо, то е защото, може би не е мотивиран.maika i sin

Поговорете с него и му помогнете, ако му е трудно сам да открие смисъла и целите, към които да се стреми. Но не му натрап­вайте собствените си амбиции! Не мислете и че той непре­менно трябва да има манталитета на 12-годишните от преди двадесет години. Времената просто са други, ценностите също.

Днешните младежи например трудно биха се съгла­сили да маршируват чинно в редици, без да имат личен мотив за това.

Индивидуалността е нещо, на което днес се обръща много повече внимание. Ако искате да сте полезна на внука си, то по-скоро му помогнете да открие тази инди­видуалност и да се опита да я развие. Предварително ще обречете на провал обаче опита си, ако започнете да “четете конско”. Подходете като приятел и не натрапвайте сравне­ния между поколенията. И вие, когато сте били на 12, сте се дразнила от репликите на баба си: “А знаеш ли, че по мое време...”

Няма две еднакви времена. Едно единствено нещо остава еднакво за всички времена - конфликтът между околенията в семейства, които не приемат толерантността към новото.

Когато не ни харесва реалността, понякога се защитаваме като шопа — отричаме я: “Няма такова живот­но”. Само, че животното съществува и фактът си е факт. Нито едно поколение не е еднакво на предишното.Собствено Търсене