Аурата на човека-форма, размер, плътност и цветова палитра
heder


Аурата на човека-форма, размер, плътност и цветова палитра

Аурата на човека-форма, размер, плътност и цветова палитра

Аура–това е онази невидима светлина, излъчвана от човек, обвита с тайнство и мистерия. Какво е аура и какво е нейното въздействие върху живота ни? Думата "аура" е с гръцки произход, означава "полъх" и отразява енергийно поле, което обгражда физическото тяло. Аурата излъчва енергия, която съдържа информация за самоличността на дадено лице и начина му на живот, неговите мисли и чувства. С невероятна точност аурата отразява нашето умствено, физическо и духовно здраве.

Характеристиките на аурата

Според известния руски психолог Сергей Ключников, специалист в изучаването на резервните възможности на  човека, човешката аура има индивидуални характеристики /форма, големина, плътност, цветова палитра/, които зависят от степента на развитие на отделния човек.

Формата на аурата

Тя е овална, което е повече или по-малко равномерно около физическото тяло. Формата на аурата е хармонична, когато човек е психически стабилен и пълен със жизненост и енергия. Колкото повече човек е вътрешно нестабилен, толкова аурата е по-малко симетрична.

Размер на аурата

Тя представлява излъчването, което действа извън човешкото тяло, на разстояние от няколко сантиметра до няколко метра.Размерът на аурата е толкова по-голям колкото по-духовно развит е човек и е с по-силен енергиен потенциал. Вътрешнослабия човек има слабо излъчване.човешка аура

Плътност на аурата

 

Тя говори за силата на индивида. Целенасочения човек с хармонично поведение има по-висока плътност на своята аура. Аура с ниска плътност може да бъде на лице, което е в депресия и с енергиен спад.

Цветовата палитра на аурата

Аурата на различните хора прелива в най-странни цветови комбинации.Всички противоречиви мисли и чувства във всеки един миг от живота на човека, изграждат цветовата палитра на неговата аура, получава се смесица от цветове, като резултатът е понякога с неочаквани отенъци.Въпреки това, един от цветовете на неговата многостранна палитра е доминиращ.

Открийте своя цвят аура.

Цветовете на аурата могат да бъдат както кристално чисти така  и замътнени. Мътността може да означава вътрешна дисхармония или липсата на духовна чистота. Прозрачността и чистотата на цветовете подчертават силата на душата, нейната вътрешна хармония и стремежа към самоусъвършенстване. В едно тихо и хармонично състояние на ума, човек възвръща основният фон на своята аура, който е свързан с индивидуалното възприемане на света и указва неговия жизнен път.Собствено Търсене