Истинският източник на информация
hederХарактерни сигнали от характера на хората

Истинският източник на информация

Научили сме се как да четем лицата на хората, да виждаме сигналите, които предават техните мисли и емоции и да улавяме микроизраженията, прелитащи за миг по лицата им.

Интуитивно разчитане сигналите на събеседника

Но много хора не могат да повярват, че най-честните изрази на емоция идват от тялото, защото движенията на тялото, жестовете и позите им се струват примитивен начин за общу¬ване. Ние притежаваме тази великолепна способност да общуваме чрез слово разбира се, то трябва да е по-висше по отношение на жестовете с ръце и прегърбената стойка!

Характерни мимики и жестове в непринуден разговор

И двете както речта, така и жестовете се контролират от областта на Брока в мозъка, която е много близо до мя¬стото, където се смята, че се намират огледалните неврони. Интересно и този ефект е наблюдаван през всички етапи на живота - от малките деца до възрастните. Жестовете не само помагат на слушащия да разбе¬ре посланието ви, те ви помагат също така да го артикулирате.

Как някои хора се научават да интегрират тези два канала на кому¬никиране така добре, докато други не успяват? Защо някои са в състоя¬ние да четат сигналите интуитивно и излъчват харизмата и храбростта на Цезар, докато други остават абсолютно неразгадаеми и ся¬каш невидими?движения и жестове на мъж

Мнозина биха казали, че харизмата произлиза от силно развито чув¬ство за собствено аз, вродена вяра за собствената ценност, знанието, че сте единствени по рода си. Лично аз смятам, че това е само отчасти истина, че харизмата е нещо, което се развива от вяра в себе си в начин, по който се доверявате на интуитивното чувство за езика на тялото на другите и отговаряте с уверени, категорични послания, които изграж¬дат разбирателство. Движенията ви стават толкова плавни, че вече не мислите: „Брадичка - вдигната, рамене - назад, ръце - встрани“, мисли¬те единствено: „Чакай само да ме видят как идвам“.

Развиването на собствената ви способност да жестикулирате започва с научаването как акуратно да четете сигналите на другите. Увереността и естествените жестове вървят ръка за ръка, защото несигурността и нерв¬ността могат да доведат до резки, отривисти движения. Един от най-добрите начини да успокоите собствената си тревожност е да научите колкото се може повече за ситуацията, в която влизате.

Когато знаете как да четете езика на тялото на околните, ще имате богат източник на вътрешна ин¬формация, с която постоянно да разполагате. Тялото е много по-надежден индикатор за истински емоции и чувства просто защото повечето хора не се опитват да замаскират сигналите, които тялото им подава те дори не осъзнават, че има такива сигнали.

Това ви позволява по-лесно да разбира¬те истинските чувства на хората и да им отговаряте по начин, който ги кара да се чувстват наистина добре, така че да искат да ви се понравят в замяна - което е друг начин да се каже, че ще имате сериозна харизма.
Следващата стъпка по пътя към превръщането ви в Майстор Комуникатор е да се научите да четете сигналите на езика на тялото толкова задълбочено и пълно, че да се отворите за онова огромно богатство от вътрешна информация.

Ще можете да виждате какво иска човекът сре¬щу вас, да решите как да отговорите и да реагирате с езика на тялото, който подхожда на мислите и целите ви - ще започнете да развивате градивните съставки на харизмата.Собствено Търсене