Как да си направим злато
hederКак да си направим злато

Как да си направим злато

Оказва се, че дългогодишната мечта на алхимиците да превърнат  неблагородните метали в злато е напълно възможна. Въпреки това, това е само по силата на ядрената  химия. Известно е, че в ядрен реактор, някои елементи се превръщат в други, като например уран  в плутоний,  сяра - в хлор  и  желязо - в никел. Възможно е да се "прави" и изкуствено злато. Такъв синтетичен "благороден  метал" е получен през 1947 г. от американските физици.

За доказателство на което всичките 35 микрограма от  злато са  получени от 100 мг живак и днес  могат да се видят  в Чикагският Музей на науката и промишлеността. Най-широко достъпен  метод  за производство на изкуствено злато е  радиоактивния разпад на някои изотопи на съседните му елементи (живак и платина). Но да  се превърне  платината в злато  е много неблагоприятно, тъй като последната е по-скъпа от златото. Злато-197 (единственият стабилен изотоп на златото) може да бъде получена от живак-197, излъчващ  бета-лъчи. Всичко това е изключително скъп и трудоемък процес.Много е малък броят на "благородните частици", които  трябва да бъдат отделени от смес на нереагиралите  нуклиди и изотопи.

В резултат на това, цената на синтетичното  злато е  изключително висока, и поради тази причина производството не е целесъобразно. Има още някои ядрени реакции, довели до образуването на нестабилни изотопи на  златото, чиито живот е ограничен само до няколко дни, след което радиоактивното злато, очевидно не се отличава много от природното, пред очите ни ще се превърне в локва на живак.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене