Колко планети има в Слънчевата система?
hederКолко планети има в Слънчевата система?

Колко планети има в Слънчевата система?

Осем. Ако си мислите че са девет, живеете в някаква друга слънчева система. На 24 август 2006 г. Генералната асамблея на Международният съюз по астрономия най-после стигна до съгласие, по дълго дискутираният въпрос „Що е планета?”. Небесните тела, които могат да се определят като планети, трябва да отговарят на три условия: Да обикалят около Слънцето, да имат достатъчна маса за да получат сферична форма, и да са очистили пространството около своята орбита. Плутон отговаря на първите две условия, но се проваля с третото и е понижен до положението на „планета - джудже”.

Тези условия не са съвършенни(някои астрономи твърдят , че Земята , Юпитер и Нептун също не са „очистили пространството около своята орбита”), но не са създадени само за да влияят  на положението на Плутон. Самите откриватели на Плутон през 1930 г. не са били напълно уверени в неговият статус- те говорят за „транс-нептунов обект”, нещо накрая на Слънчевата система. Плутон е много по-малък от всички останали планети, има една пета от масата на Луната и е по-малък от седем от спътниците на другите планети. Той не е много по голям от собственният си основен спътник (Харон).През 2005 г. бяха открити още два по-малки спътника на Плутон – Никс и Хидра. Орбитата му е екцентрична и лежи в различна равнина спрямо орбитите на всички други планети. Съставът на планетата е също съвсем различен.

Четирите вътрешни планети са средни по големина и са скалисти. Следващите планети са газови гиганти.Плутон е малко кулбо от лед-един от шесдесетте хиляди кометообразни обекти , образуващи пръстена на Куипер в края на Слънчевата система.

Всички тези планетоидни обекти(включително астероидите,транснептуновите обекти и множество други подразделения) се определят колективно като „малките планети”. Досега са регистрирани 371 670 такива обекта, всеки месец се откриват около 5000 нови и се правят оценки, че съществуват над 2 милиона такива обекти с диаметър повече от километър. Повечето са твърде малки, за да претендират за званието „Планета”, но десетина от тях могат спокойно да се конкурират с Плутон.

Един от тях е , 2003 UB313,в последствие наречен Ерис, в действителност е по голям от Плутон. Други като Седна , Оркус и Куакоар не са много по малки. Днес Плутон, Ерис и Серес най-голямото небесно тяло в астероидният пояс между Марс и Юпитер- са официално обявени за първите три „планети джуджета”.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене