Какъв е цветът на водата?
heder


Какъв е цветът на водата?

Какъв е цветът на водата?

Обикновенно отговорът е, че водата няма никакъв цвят – тя е прозрачна и морето се оцветява в синьо от отражението на небето.

Това не е вярно. Оттенъкът на водата е извънъредно слаб, но е син. Това може да се забележи, когато гледате в дълбока дупка в  снега или през дебелият лед на замръзнал  водопад. Ако напълните с  чиста вода един много голям и много дълбок басейн, боядисан в бяло и погледнете надолу, водата ще изглежда синя. Този лек син оттенък не обяснява обаче защо водата изглежда понякога синя, когато гледаме към нея, а не през нея. Отражението от небето очевидно играе голяма роля.

Морето не е особенно синьо в облачен ден. Но не всичката светлина, която виждаме идва от повърхността на водата –  една част от нея се отразява от частиците под повърхността. Колкото е по-мръсна водата, толкова повече цветове ще се отразяват от нея. В големите водни басейни като моретата и езерата водата обикновенно съдържа голямо количество микроскопични растения и водорасли.

Реките и малките езера съдържат големи количества суспендирани твърди частици. Всички тези частици отразяват и разпръскват светлината и тя се връща на повърхността оцветена в разнообразни цветове, които виждаме. Това обяснява защо при идеално синьо небе морето понякога изглежда блестящо зелено.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене