7 начина микробите да решат енергийните ни неволи
heder7 начина микробите да решат енергийните ни неволи

7 начина микробите да  решат енергийните  ни неволи

Тези микроскопични организми - Археа, бактерии и гъбички - имат потенциал да променям захранването на света. Микроби може да осигурят голям енергиен ресурс, който е толкова ефикасен,че да замени използването на въглищата, нефта и природния газ, каза Brus  Rittmann, директор на Центъра за екологични биотехнологии в държавния университет на Аризона.

Някои микробни, които участват в процеси, като например производството  на маята и превръщането на   растителните  захари в етанол, вече се намесват в  енергийния баланс, отбеляза Арнолд Demain, микробиолог от университета Дрю в Медисън.Други процеси, като например използването на бактерии за получаване на електроенергия от горивни клетки, са все още в етап на научните изследвания и развитие, но показват потенциал за разгръщане за няколко години напред.

Бактериите могат да извличат ценни метали от иначе безполезни руди, чиято преработка с конвенционалните техники е икономически неизгодна. Тези микроорганизми използват минералите като източник на енергия. Развитието на тази технология е значително ускорено в последните години от нарастващото световно търсене на мед за нуждите на електронната промишленост. Чрез биоизвличане вече се добива 20% от медта в световен мащаб и методът се прилага в над 20 мини.Отдавна е известно, че във въглищните пластове се развиват микроорганизми, които допълнително разлагат въглеводородите до метан.

Дали метанът, добиван от въглищни пластове, е възобновяем източник на енергия или не е въпрос, който в момента широко се дискутира. Също така представлява интерес дали след изпомпването на наличния газ процесът може да продължи, разчитайки само на продукта на микроорганизмите и същевременно добивът да бъде икономически изгоден.В какво се заключава микробния процес: първо един тип микроорганизми накъсват дългата въглеводородна верига в по-къси сегменти. След тях друг тип микроорганизми ги превръщат в органични киселини и алкохоли. Накрая идват микроорганизмите, наречени метаногени, които се хранят с този субстрат и отделят метан в резултат на своята жизнена дейност.

Изследователски екип от Университета в Уисконсин е разработил прост, двустепенен химичен процес за преобразуване на растителните захари във въглеводородни горива. Продуктите на този процес могат също така да служат като суровина за получаване на други важни за химическата индустрия вещества, както и на пластмаси.

Повечето от горивото на етанола  в САЩ днес е получено от царевица, но дали тя е конкурентна като цена за да се конкурират с бензин по $ 2,50 за галон е доста спорно.Собствено Търсене