Откога келтите живеят в Британия?
hederОткога келтите живеят в Британия?

Откога келтите живеят в Британия?

От 21 юни 1792г.

Тогава група лондонски артисти поставят една изцяло измислена пиеса на Примроуз Хил в Лондон, като направили кръг от речни камъни и претендирали, че възкресяват древен ритуал, който се връща назад към келтите и техните друиди.

Няма писмени доказателства дотогава да е изплзвана думата ,,келти” за предримските обитатели на Британия и Ирландия и със сигурност не е това думата, с която те са обозначавали самите себе си.

Думата ,,келти” е използвана за пръв път от гръцкия историк Херодот през 450г. Пр. Хр. И той означавал с нея хората около горното течение на р. Дунав, на Север от Алпите. Римляните наричали същите племена ,,гали” , а обитателите на Британския остров ,,британи”, но не и ,,келти”. Използването на думата ,,келти” в Англия датира от 17век.

Един уелски лингвист от Оксфорд на име Едуард Лойд забелязал подобието между езиците, говорени в Ирландия , Шотландия, Уелс, Корнуел и Британия. Той нарекъл тези езици ,,келтски” и думата останала.

Думата ,,келтски” била използвана също, за да се означи причудливата украса на някои от ирландслите магазини на подаръци. Няма данни в това си значение тя да е била свъзана с определена етнически хомогенна група.

Повечето историци смятат, че езикът и културата, които днес наричаме ,,келтски”, са разпространени чрез нашествие. Хората ставали ,,келти”, като възприемали съответната архитектура, мода и начин на изразяване, защото ги харесвали или ги намирали за полезни, а не защото са принадлежали към определена етническа група.

Романтичната представа за келтите като обичащи конете, майстори-занаятчии, мъдри стари друиди, нежни поети и страшни брадати войни е продукт на така нареченото ,,келтско възраждане”, което започва в края на 18век. Това е по-скоро модерен ирландски, уелски и шотландски национализъм. Отколкото историческа реалност.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене