Определяне на четирите зони на пространство
heder


Динамика на личното пространството

Определяне  на четирите зони на пространство

Веднъж щом започнете да ги търсите, ще ги видите навсякъде: „за­пазените“ места на масата за членовете на семейството. Новата ограда, която съседът ви току що е вдигнал. Растенията, които колегата ви из­ползва, за да блокира входа към офиса си.

Публично, об­ществено, лично и интимно пространство

С повишаването на статуса ни се повишават размерите и устойчи­востта на собствените ни териториални граници: от кабинката в общия офис до началническите кабинети; от общественото жилище до частни­те апартаменти в луксозния пентхауз; от автобуса и влакчето на метро­то, до пътуването със самолет първа класа в частните салони с обшир­ните пространства за сядане.

Както лъвовете в тяхното диво царство, хората с най-висок статус разполагат с най-голяма територия, която смятат за своя. И все пак продължаваме да балансираме това желание за уединение с точно толкова силното желание за връзка. Личният ни „балон“ прост­ранство се разширява и свива в хармония с настроението, отношенията ни и ситуациите, в които се намираме, но те също така оттласкват раз­ширяващите се и свиващи се „балони“ на другите хора. prostranstvo mezdu horata

Може да се чув­стваме изключително комфортно рамо до рамо с някоя колежка в асан­сьора, но щом вратата се отвори, какво става, когато единият от нас продължи да се движи прекалено близко и другият едва ли не се втурва, бързайки да избяга в офиса си?

Слава богу, че за да избегнем подобни конфузни моменти, можем да се научим да владеем динамиката на пространството. Един от първите експерти, който го прави, е Едуард Хол.

През 1966 г. Хол създава тер­мина „проксемикс“, за да опише как човешките същества си взаимо­действат с пространството. Той определя четири зони - публична, об­ществена, лична и интимна - и функционирането на всяка от тях в об­ществото. За първи път хората могат ясно да видят и да разберат разли­чията в онова, което преди е било смесено в една аморфна маса, нарече­на „място“.

Тези зони зависят от културата - което ще рече, че личното прост­ранство в Съединените щати може да бъде считано за обществено или дори за публично пространство в някои части на Латинска Америка.

Освен това ние всички имаме индивидуални прагове - как иначе да си обясним привлекателността на дискотеките, където всички са натъпка­ни на педя място един от друг. Но зоните на Хол ни дават една добра рамка за разбиране на дузина знаци, които могат да ни покажат къде сме добре дошли и къде не сме.Собствено Търсене