Мобилните телефони не предизвикват рак.
heder


Мобилните телефони не предизвикват рак.

Мобилните телефони не предизвикват рак.

Оспорвана тема, която през последните години се превърна в един вид религиозна война.

Досега няма изследване, което безспорно да е доказало взаимовръзката между излъчването от мобилни телефони и появата на рак, макар че се явяват все по­вече засегнати лица и се цитират сериозни научни статии.

Клетъчни телефони и ракови образования

Ва­лидно е също така твърдението, че досега няма изследване, което да докаже, че мобилните телефони и другите електри­чески уреди са безобидни.

Наистина има някои изследвания, които документират как температурата в областта на мозъка близо до ухото се повиша­ва, когато се ползва мобилен телефон.говорене по телефона

Доказателства, че мобилните телефони са безвредни.

Нo това не налага авто­матично извода, че в главата се появяват ракови заболявания по-често, отколкото в други части на тялото.

Множество епидемиологични проучвания говорят против връзката между употребата на мобилен телефон и рака. Така например американски учени установили, че рискът от рак не се повишава.

От друга страна, мобилните телефони съществу­ват едва от 80-те години, така че не може да се говори за поява на последствия в дългосрочен аспект - ако изобщо има такива.

Не само и САЩ в различни проучвания бе направено наб­людението, че делът на мозъчните тумори не се покачва, когато се говори по мобилен телефон.

Новозенландси изследователи документират, че от въвеждането на мобилните телефони там през 1987 г., честотата на раковите образования в областа на главата, врата и мозъка не  се е повишила. Тези части от тялото са изложени най – силно на облъчване.телефонен разговор с мъж

В друго изследване се обръща внимание на  наличието на тумори в слюнчестите жлези. Този вид рак също не се среща по-често при хората, ползващи мобилни телефони , нито пък левкемията  или други ракови форми, както твърдят някои европейски проучвания.

Между другото, силното облъчване би могло да се понижи, ако се издигнат възможно най-много стълбове с предаватели - колкото и странно да звучи това.

Това значително би намалило облъчването, необходимо, за да достигне потребителя. Друга защита представлява поставянето на стълбовете с предаватели върху сгради, които трябва да се пазят особено много - нап­ример училища и детски градини.

Това обаче не е реалистич­но. Тъй като лъчите от предавателя се движат почти хоризон­тално, от гледна точка на физиката, който живее или работи под предавател на мобилна мрежа, няма от какво да се стра­хува.

Bookmark and Share

 Собствено Търсене